สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122013
 

ทวีป

 • 洲 zhōu ทวีป
 • 欧洲 ōuzhōu ทวีปยุโรป
 • 美洲 měizhōu ทวีปอเมริกา
 • 南美洲 nánměizhōu ทวีปอเมริกาใต้
 • 北美洲 běiměizhōu ทวีปอเมริกาเหนือ
 • 澳洲 àozhōu ทวีปออสเตรเลีย
 • 亚洲 yàzhōu ทวีปเอเซีย
 • 南极洲 nánjízhōu ทวีปแอนตาร์กติกา
 • 非洲 fēizhōu ทวีปแอฟริกา
 • 大洋洲 dàyángzhōu ทวีปโอเชียเนีย
 • 欧亚大陆 ōuyàdàlù ทวีปยูเรเซีย

ซีกโลก

 • 西半球 xībànqiú ซีกโลกตะวันตก
 • 东半球 dōngbànqiú ซีกโลกตะวันออก
 • 南半球 nánbànqiú ซีกโลกใต้
 • 北半球 běibànqiú ซีกโลกเหนือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!