สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 022013
 
樹 ต้นไม้

樹 ต้นไม้

 • 樹 [shù] ต้นไม้
 • 樹木 [shùmù] ต้นไม้
 • 樹林 [shùlín] ป่าไม้
 • 樹種 [shùzhǒng] พันธุ์ไม้
 • 母樹 [mǔshù] พืชแม่พันธุ์
 • 樹葉 [shùyè] ใบไม้
 • 樹枝 [shùzhī] กิ่งไม้
 • 樹皮 [shùpí] เปลือกไม้
 • 樹榦 [shùgàn] ลำต้น
 • 樹墩 [shùdūn] ตอไม้
 • 主根 [zhǔgēn] รากแก้ว
 • 鬚根 [xūgēn] รากฝอย
 • 年輪 [niánlún] วงปี
 • 樹齡 [shùlíng] อายุของต้นไม้
 • 雄蕊 [xióngruǐ]  เกสรตัวผู้
 • 雌蕊 [círuǐ] เกสรตัวเมีย
 • 撒種 [sǎzhǒng] หว่านเมล็ดพันธุ์
 • 花園 [huāyuán] สวนดอกไม้ –> 整理花園 จัดแต่งสวนดอกไม้
 • 修枝 [xiūzhī]  ตัดแต่งกิ่ง
 • 修枝剪 [xiūzhījiǎn]  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
 • 植樹 [zhíshù] ปลูกต้นไม้
 • 嫁接 [jiàjiē] การติดตาต่อกิ่ง
 • 枝接 [zhījiē] การต่อกิ่ง
 • 樹陰 [shùyīn] ร่มไม้
 • 行道樹 [xíngdàoshù] ต้นไม้ตามแนวทาง
 • 草 [cǎo] ต้นหญ้า
 • 草原 [cǎoyuán] ทุ่งหญ้า
 • 草地 [cǎodì] ทุ่งหญ้า
 • 草藥 [cǎoyào] พืชสมุนไพร
 • 野草 [yécǎo] วัชพืช
 • 苔蘚 [táixiǎn]  ตะไคร่น้ำ (moss)
 • 藻類 [zǎolèi] สาหร่าย
 • 海藻 [hǎizǎo] สาหร่ายทะเล
 • 榕樹 [róngshù] ต้นไทร
 • 樹膠 [shùjiāo] ยางต้นไม้
 • 橡膠 [xiàngjiāo] ยาง (rubber)
 • 橡膠樹 [xiàngjiāoshù] ต้นยางพารา
 • 割樹膠 [gē shùjiāo] กรีดยาง(พารา)
 • 橡膠樹汁 [xiàngjiāoshù zhī] น้ำยางพารา
 • 橡膠種子 [xiàngjiāo zhòngzi]  เมล็ดยาง
 • 樹苗 [shùmiáo] ต้นกล้า
 • 橡膠苗 [xiàngjiāo miáo] กล้ายางพารา
 • 香蕉樹 [xiāngjiāo shù]  ต้นกล้วย
 • 香蕉皮 [ xiāngjiāo pí] เปลือกกล้วย
 • 香蕉花 [xiāngjiāo huā] ปลีกล้วย
 • 香蕉葉 [xiāngjiāo yè] ใบกล้วย
 • 果樹 [guǒshù] ต้นไม้ผล
 • 棕樹 [zōngshù] ต้นปาล์ม
 • 菩提樹 [pútíshù] ต้นโพธิ์
 • 桉樹 [ānshù]  ต้นยูคาลิบตัส
 • 竹樹 [zhúshù] ต้นไผ่
 • 竹林 [zhúlín] ป่าไผ่
 • 竹筍 [zhúsǔn] หน่อไม้
 • 竹蓀 [zhúsūn] เยื่อไผ่
 • 竹笙 [zhúshēng] เยื่อไผ่
 • 竹簡 [zhújiǎn] ม้วนไม้ไผ่ที่ใช้บันทึกอักษรจีน
 • 柳樹 [liǔshù] ต้นหลิว
 • 松樹 [sōngshù] ต้นสน
 • 柚木 [yóumù] ต้นสัก
 • 椰子樹 [yēzǐshù] ต้นมะพร้าว
 • 紅樹林 [hóngshùlín]  ป่าชายเลน

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 樹袋熊 [shùdàixióng]  หมีโคอาลา
 • 樹敵 [shùdí] สร้างศัตรู
 • 樹立 [shùlì] สร้างขึ้น

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!