สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 012013
 

ชื่อชาวตะวันตกค่ะ
1.亞當 yà dāng = Adam
2.亞歷山大 yà lì shān dà = Alexander
3.安娜 ān nà = Anna
4.喬治 qiáo zhì = George
5.約翰 yuē hàn = John
6.約翰遜 yuē hàn xùn = Johnson
7.戴維 dài wéi = David
8.埃瑪 āi mǎ = Emma
9.伊麗莎白 yī lì shā bái = Elizabeth
10.愛德華 ài dé huá = Edward
11.蘇珊 sū shān = Susan
12.湯姆 tāng mǔ = Tom
13.威廉 wēi lián = William
14.特里薩 tè lǐ sà = Therasa
15.史蒂芬 shǐ dì fēn = Stephen
16.托馬斯 tuō mǎ sī = Thomas
17.史密斯 shǐ mì sī = Smith
18.索菲婭 suǒ fēi yà = Sophia
19.路易絲 lù yì sī = Louise (Lewis)
20.露西 lù xī = Lucy
21.馬克 mǎ kè = Mark
22.瑪麗亞 mǎ lì yà = Maria
23.布賴恩 bù lài ēn = Bryan
24.彼得 bǐ dé = Peter
25.理查 lǐ chá = Richard
26.羅伯特 luó bó tè = Robert
27.詹姆斯 Zhān mǔ sī = James
28.保羅 bǎo luó = Paul
29 亞里斯多德 Yà lǐsī duō dé=Aristotle
30 史蒂夫•喬布斯 Shǐ dì fu•qiáobùsī (Steve Jobs)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!