สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 132011
 

象声词 [xiàngshēngcí] คำเลียนเสียง

เสียงสัตว์ร้อง [动物的象声词]

马 [mǎ] ม้า : 马鸣萧萧 [mǎmíngxiāoxiāo] ม้าร้อง ฮี้ๆ (neigh, whinny)
马蹄声 [mǎtíshēng] เสียงเท้าม้า : 嗒嗒 [dādā]
狗 [gǒu] สุนัข :狗吠汪汪 [gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ (bark)
小狗 [xiǎogǒu] ลูกสุนัข :小狗狺狺叫 [xiǎogǒuyínyínjiào] ลูกสุนัขร้องเอ๋งๆ
猫 [māo] แมว :咪咪叫 [mīmījiào]、喵喵叫 [miāomiāojiào] แมวร้องเหมียวๆ (meow, mew)
羊 [xiǎoyáng] แพะ :咩咩叫 [miēmiējiào] แพะร้องแมะๆ
鸭子 [yāzi] เป็ด :呷呷叫 [gāgājiào] เป็ดร้องก๊าบๆ (quack)
鸟 [niǎo] นก :喳喳叫 [chāchājiào] นกร้องจิ๊บๆ
公鸡 [gōngjī] ไก่ตัวผู้ :喔喔叫 [ōōjiào] พ่อไก่ขันโ๊อ๊กๆ (crow)
母鸡 [mǔjī] แม่ไก่ : 咕咕叫 [gūgūjiào] แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ (peep)
小鸡 [xiǎojī] ลูกไก่ : 叽叽叫 [jījījiào] ลูกไก่ร้องเจี๊ยบๆ
蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง :嗡嗡叫 [wēngwēngjiào] เสียงผึ้งหึ่งๆ (hum, buzz, murmur)
青蛙 [qīngwā] กบ :呱呱叫 [guāguājiào] เสียงกบร้องโอ๊บๆ (croak)
老鼠 [lǎoshǔ] หนู :吱吱叫 [zhīzhijiào] หนูร้องจี๊ดๆ (squeak, squeal)
牛 [niú] วัว : 哞哞叫 [mōumōujiào] วัวร้องมอๆ
老虎 [lǎohǔ] เสือ : 嗷嗷叫 [áo’áojiào] เสือคำรามโฮกๆ (roar)

คำเลียงเสียงคน

啊 [ā] อา..
哈哈 [hāhā] เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ
嘻嘻 [xīxī] ฮิๆ
嗯嗯 [ēnēn] ฮืมๆ
嘿嘿 [hēihēi] แหะๆ
呵呵 [hēhe] เหอะๆ
忽忽 [hūhū] หุหุ
吃吃 [chīchī] หึๆ
呜呜 [wūwū] ฮือๆ (เสียงร้องไห้)
哇哇 [wāwā] อุแว๊ๆ
呸 [pēi] เชอะ (แสดงความไม่พอใจ)

คำเลียงเสียงธรรมชาติ

咚咚 [dōngdōng] เสียงกลองดัง [鼓声咚咚]
丁丁 [dīngdīng] เสียงกริ่ง [铃声丁丁]
扑通 [pūtōng] เสียงของตกน้ำ
叮当 [dīngdāng เสียงของกระทบกัน, เสียงกริ่ง
轰隆 [hōnglōng] เสียงฟ้าร้อง(ครืนๆ), ปืนใหญ่, เครื่องยนต์
乓乓 [pāngpāng] เสียงปืน(ปังๆ), ปิงปอง
哗哗 [huāhuā] เสียงน้ำไหล

เพิ่มเติม

一、动物叫声
咩咩——羊
哞哞——牛
汪汪——狗
笃笃,呱呱——青蛙
知了知了——知了
咪咪、喵喵——猫
蝈蝈——蝈蝈
唧唧、叽叽——小鸡
嗷呜——老虎
吱吱——老鼠
嗯啊嗯啊-驴
喔喔——用来写公鸡的声音。
咯嗒、咯咯嗒——用来写母鸡的声音
叽叽——用来写小鸡、小鸟的叫声。
瞿瞿(加上“口”)qū——蟋蟀的叫声。
啾唧——用来写虫、鸟等细碎的叫声。
呱呱——用来写鸭子、青蛙等的响亮的叫声。
嗡嗡——用来写昆虫飞动的声音。
呦呦——鹿叫
咿呦——山鹿叫
咿喔、喔——鸡叫
嘶——马鸣、虫幽咽凄切叫声
哮、嗥——兽吼叫
嗒嗒——马蹄声
嘶噪——马鸣声
咿咿——虫叫、豚鸣
狺狺(yinyin)象声词,狗叫的声音
二、鸟的叫声
1、画眉的叫声
嘎—叽——如果鸟没有立毛,表示想叫有不敢叫出来;如果鸟立毛了,表示鸟已经怕到了极点。
科.科.科——画眉连续叫表示害怕示弱。
奥.奥.奥——画眉摆头并叫起来,表示威胁。
呜.呜.呜——画眉并张开双翅,是在说我要打架。并张开双翅并叫着,那是它在说我爱你,见到你真高兴。它见到母鸟也会有此动作的。
谷.谷.谷——画眉并尾巴上下摆动表示我想要个女孩的声音;并在原地打圈或在栖棒上摆头是在说这地方是我的。当心我咬你哦。
秋.秋——画眉提醒我害怕的声音
娃.娃——画眉提醒同类有危险的声音
2、其它鸟儿叫声
喳喳——喜鹊的叫声。
啁[zhōu]啾[jiū]——鸟叫的声音。
呖[lì]呖——形容鸟类清脆的叫声,如莺声呖呖。
嘤[yíng]嘤——形容鸟叫声。
噌——麻雀飞的声音。
哇哇、咻咻、哑哑——形容乌鸦叫声。
嘎[gā]嘎——形容大雁等的叫声,也作呷呷,鸭子的叫声。
咕[gū]——形容斑鸠等的叫声。
戛然——多形容嘹亮的鸟声,如:戛然长鸣。
啾[jiū]啾——形容许多小鸟一齐叫的声音,也形容凄厉的叫声。
刷啦——形容迅速擦过去的短促的声音,如:刷啦一声,柳树上飞走了一只鸟儿。
扑棱——形容翅膀抖动的声音,如:扑棱一声,飞起一只水鸟。
忒[tēi]儿——(方)形容鸟急促地振动翅膀的声音,如:麻雀忒儿一声就飞了。
砉[huā]——形容迅速动作的声音,如:乌鸦砉的一声飞了。
布谷——布谷鸟的叫声
chionk-chionk——长尾夜鹰,大声响亮有如铁器相敲
tiyu-tiyu——蓝雄鹌鹑的叫声
苦恶苦恶——白胸苦恶鸟的警告声,连续性,另一种叫声是“ruak-ruak-ruak-ruak-ruak”
Kideedeedeedeedeeee——金背三趾啄木鸟飞行时发出的声音
嘟嘟嘟——红胸啄木鸟的连续像敲木的声音。
咕哚——斑头绿啄木鸟的大声连续的叫声。
咕咕姑——珠颈斑鸠的叫声,第三声较重且拉长。
可恶可恶——噪娟雄鸟的声音
啭——鸟婉转地叫
邕邕(yongyong)——象声词,形容鸟叫声
萧萧——形容鸟叫声
唼喋(shazha)——形容成群的鱼儿和鸟等吃东西的声音
刷啦——象声词,形容迅速擦过的短促声音
忒(tei)儿——象声词,形容鸟儿急促地振动翅膀的声音

噍噍、啾唧、啾啾、喑、嘶、呢喃、喃、咿哑、哑哑、哑咤、呕哑、啧啧、哜哜、咬咬、唳、喁喁、呷呷、呱呱、咴儿咴儿、嘲哳、啁哳

三、人的声音
叽叽嘎嘎——用来写说笑声。
叽里咕噜——用来写别人听不清楚或听不懂的声音,也用来写物体滚动的声音。
叽里呱啦——用来写大声说话的声音。
呼哧、咻咻、哼哧——用来写喘息的声音。
喀——用来写呕吐、咳嗽的声音。
怦怦——用来写心跳的声音。
咕唧、咭咭、哝哝、喁喁、哼唧、喳喳、嘁嘁——用来写小声交谈或自言自语。
呱唧——用来写鼓掌等的声音。
扑哧——用来写笑声、或水、气挤出的声音。如:扑哧一笑;扑哧一声,皮球撒了气了。
呼噜——用来写打鼾或吸食流质食物发出的声音。
噗(pū)噜噜——用来写泪珠一个劲往下掉。
哈哈、嘻嘻、呵呵、唏唏、噱、咿哑、哑哑、嗌嗌、吃吃——笑声
呕哑、咿喔——强笑声
咿哑、呱呱——婴儿语声
叱咄——大声呼喝
叱咤、咄嗟、叱嗟、咄、啡——怒斥声、鄙斥声
咽咽、呕哑、唏唏、嗷嗷、嘘唏、哓哓(恐惧发出声音)——哀声
呃、嘞、喽、呣、呒——答应声
汹汹、哓哓——争辩声
吁吁——强出气声音
咿唔——读书声
吭哧——用力不自主发出的声音
吧唧、吧嗒——砸嘴声
啕啕、呕哑——喧闹声
叫呶——叫嚣声
哜哜嘈嘈——说话急而乱的声音
呔——使对方注意的喝声
咻咻——形容喘气的声音
哮——急促喘气的声音
啸——人撮口发出长而清脆的声音
嗾——指使狗时发出的声音
哇啦——象声词,形容吵闹声
哩哩罗罗——形容说话罗嗦不清楚
呶呶——形容说话没完没了让人讨厌
嗫嚅——形容想说话又吞吞吐吐不敢说的样子
怦——心跳声
噗——吹气的声音

四、风雨雷电水等自然现象声音
淅淅——用来写轻微的风声、雨声、落叶声等。
淅沥——用来写轻微的风、雨、雪等声音。
稀里哗啦——用来写雨声、建筑物倒塌的声音。
呼呼——用来写风声。
呼啦——用来写旗帜飘动的声音。
咕隆——用来写雷声、大车声。
汩汩、孱孱、哗、哗啦、哗哗、淙淙、咕噜——用来写水流动或东西滚动的声音。
咕唧、咕叽——水压向外排的声音。
咕嘟——沸水声、喝水声
呜呜——用来写风声、汽笛声。
滴答——用来写水滴落下或钟表摆动的声音。
滴沥——水下滴的声音。
咿喔、咿哑、欸(ǎi)乃——摇橹的声音,划船时歌唱的声音
沙沙——用来写踩着沙子、飞沙击物或风吹草木等的声音。
瑟瑟——用来写轻微的声音,如:秋风瑟瑟。
汹汹——形容波涛的声音
萧萧——形容风声
飕飕(shoushou)——形容风声

五、落地、敲击、拍打、撞击等声音
咚咚——用来写敲鼓和敲门的声音。
噼啪、噼里啪啦——火燃柴的声音
咔——用来写器物清脆的撞击声。如:咔的一声关上抽屉。
咔吧、咔嚓、嘎吱、嘎吧——用来写物体断裂的声音。
咔嗒——用来写物体轻微的碰撞声。
吱吱——用来写某些尖细的声音,如老鼠在吱吱地叫,车吱的一声停住了。
砰砰——用来写撞击或重物落地的声音。
嘭、嘭嘭——用来写敲门、器物撞击等的声音。
哗(哗)——用来写撞击的声音。如:铁门哗的一声拉上了。
珑璁(cōnɡ)、珑玲、玎玲——用来写金属、玉石等撞击的声音。
铛铛、叮当、丁当——用来写金属撞击的声音。
隆隆——用来写剧烈震动的声音,如:雷声隆隆,炮声隆隆。
咕咚——用来写重东西落下或大口喝水的声音。
咕嘟——用来写液体沸腾、水流涌出或大口喝水的声音。
嗖、哒、嘣、唰、咝、噗——用来写枪弹在空中很快飞过的声音。如:子弹咝咝咝地从头顶上飞过。
嗒嗒——用来写马蹄、机枪等的声音。
呱嗒——用来写清脆、短促的撞击声。如:地是冻硬的,走起来呱嗒地响。
叮当——用来写金属、瓷器、玉饰等撞击的声音。
叮咚——用来写玉石、金属等撞击或水滴落的声音。
扑腾——用来写重物落地的声音。
扑通——用来写重物落地或落水的声音。
啪啪——用来写放枪、拍掌、或东西撞击等声音。如:鞭子甩得啪啪地响。
啪嚓——用来写东西落地、撞击或器物碰碎的声音。如:啪嚓一声,碗掉在地上碎了。
梆梆——敲打木头的声音。
嘣嘣——用来写跳动或爆裂的声音。
吧唧——用来写脚掌拍打泥泞地面等的声音。
吱喽、呕轧、咿轧、哐当、咣当、咣、咔跳出——门开的声音
咽咽(节奏鼓声)、喈喈(钟鼓和谐)——形容鼓声
哕哕(yueyue)——和谐的铃声
叩阍——叩、敲门
噔噔——重东西落地的声音
噔、咯噔——皮鞋声
趵趵——脚踏地声音
咚、呕哑——器物扎压声音
丁丁(zhengzheng)——象声词,形容伐木、下棋、弹琴的声音
铮铮——象声词,金属撞击所发出的响亮的声音
轧(ya)——象声词,形容机器开动时发出的声音
锵——象声词,形容金属相撞击的声音
刷——形容迅速擦过的声音
咕隆——大车声
鼟(teng)——象声词,形容鼓声
嗵(tong)——象声词
突突——象声词,心跳声,摩托车声
呜——鸣笛声
乒——象声词,枪声、关门声、东西砸破声
乓——象声词,枪声、关门声、东西砸破声
玲玲——玉石撞击声

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!