สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 312011
 
家族歌-儿歌

 

爸爸的爸爸叫什么?爸爸的爸爸叫爷爷;
爸爸的妈妈叫什么?爸爸的妈妈叫奶奶;
爸爸的哥哥叫什么?爸爸的哥哥叫伯伯;
爸爸的弟弟叫什么?爸爸的弟弟叫叔叔;
爸爸的姐妹叫什么?爸爸的姐妹叫姑姑。
妈妈的爸爸叫什么?妈妈的爸爸叫外公;
妈妈的妈妈叫什么?妈妈的妈妈叫外婆;
妈妈的兄弟叫什么?妈妈的兄弟叫舅舅;
妈妈的姐妹叫什么?妈妈的姐妹叫阿姨。
爷爷,爸爸的爸爸叫爷爷; พ่อของพ่อเรียก 爷爷
奶奶,爸爸的妈妈叫奶奶; แม่ของพ่อเรียก 奶奶
伯伯,爸爸的哥哥叫伯伯; พี่ชายของพ่อเรียก 伯伯
叔叔,爸爸的弟弟叫叔叔; น้องชายของพ่อเรียก 叔叔
姑姑,爸爸的姐妹叫姑姑: พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อเรียก 姑姑
外公,妈妈的爸爸叫外公; พ่อขอแม่เรียก 外公
外婆,妈妈的妈妈叫外婆; แม่ของแม่เรียก 外婆
舅舅,妈妈的兄弟叫舅舅; พี่ชายหรือน้องชายของแม่เรียก 舅舅
阿姨,妈妈的姐妹叫阿姨。 พี่สาวหรือน้องสาวแม่เรียก 阿姨
祝所有宝宝快乐健康幸福。

===================================

 • 家族 [jiāzú] วงศ์ตระกูล
 • 亲戚 [qīnqī] ญาติ
 • 祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
 • 家里人 [jiālǐrén] สมาชิกในครอบครัว
 • 兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi] พี่น้อง
 • 堂兄弟 [tángxiōngdì] ลูกพี่ลูกน้อง
 • 妻子 [qīzi] ภรรยา
 • 情人 [qíngrén] คนรัก
 • 爱人 [àirén] คนรัก (สามีภรรยา)
 • 儿子 [érzi] ลูกชาย
 • 女儿 [nǚ ér] ลูกสาว
 • 义母 [yìmǔ] แม่บุญธรรม
 • 父母 [fùmǔ] พ่อแม่
 • 父亲 [fùqīn] บิดา
 • 母亲 [mǔqīn] มารดา
 • 爸爸 [bàba] พ่อ
 • 妈妈 [māma] แม่
 • 姐姐 [jiějie] พี่สาว / 大姐 [dàjiě] พี่สาว
 • 妹妹 [mèimei] น้องสาว
 • 哥哥 [gēge] พี่ชาย / 大哥 [dàgē] พี่ชาย/เฮีย
 • 弟弟 [dìdi] น้องชาย
 • 他 [tā] เขา(ผู้ชาย)
 • 她 [tā] เขา(ผู้หญิง)
 • 他们 [tāmen] พวกเขา
 • 夫人 [fūrén] คุณนาย
 • 奶奶 [nǎinai] คุณย่า, อาม่า (แม่ของพ่อ)
 • 爷爷 [yéye] คุณปู่ , อากง
 • 伯伯 [bóbo] คุณลุง / 伯父 [bófù] ลุง, อาเจ๊ก (พี่ชายพ่อ)
 • 姑姑 [gūgu] ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
 • 姨丈 [yízhàng] น้าเขย, ลุงเขย
 • 舅父 [jiùfù] น้าชาย
 • 舅母 [jiùmǔ] น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้
 • 姨母 [yímǔ] น้าหญิง, ป้า
 • 伯母 [bómǔ] ป้าสะใภ้
 • 祖父 [zǔfù] ปู่
 • 岳父 [yuèfù] พ่อตา
 • 义父 [yìfù] พ่อบุญธรรม
 • 公公 [gōnggōng] พ่อปู่
 • 婆婆 pópo ผอเผาะ แม่ย่า
 • 岳母 [yuèmǔ] แม่ยาย
 • 祖母 [zǔmǔ] ย่า
 • 伯伯 [bóbo] ลุง
 • 外孙 [wàisūn] หลานชายตา
 • 外甥 [wàishēng] หลานชายน้า
 • 孙子 [sūnzi] หลานชายปู่
 • 侄儿 [zhí ér] หลานชายอา
 • 外孙女 [wàisūnnǚ] หลานสาวตา
 • 甥女 [shēngnǚ] หลานสาวน้า
 • 孙女 [sūnnǚ] หลานสาวปู่
 • 侄女 [zhínǚ] หลานสาวอา
 • 姑丈 [gūzhàng] อาเขย, ลุงเขย
 • 叔叔 [shúshu] อาชาย
 • 婶母 [shěnmǔ] อาสะใภ้
 • 姑母 [gūmǔ] อาหญิง, ป้า

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน :คำเรียกสมาชิกในครอบครัว, วงศ์ตระกูล”

 1. so good and i like it so much.
  อยากให้มีเยอะๆๆๆ จะเข้าไปเรียนทุกวันเรย
  อยากให้คำเปลด้วยคับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!