สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 302013
 

 • 政体 ระบบการปกครอง
 • 帝国主义 จักรวรรดินิยม
 • 寡头政治 คณาธิปไตย
 • 神权政治 เทวาธิปไตย
 • 君主制 ราชาธิปไตย
 • 君主专制政体 สมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • 封建制度 ศักดินา
 • 共产主义 คอมมิวนิสต์
 • 民主主义 ประชาธิปไตย
 • 专政 เผด็จการ
 • 军政府 เผด็จการทหาร
 • 专制主义 ระบบใช้อำนาจเบ็ดเด็ดขาด
 • 资本主义 ทุนนิยม
 • 社会主义 สังคมนิยม
 • 自由主义 เสรีนิยม
 • 无政府主义 อนาธิปไตย
 • 贵族制 อภิชนาธิปไตย
 • 威权主义 อำนาจนิยม
 • 保守 อนุรักษ์นิยม
 • 右派 ฝ่ายขวา
 • 左派 ฝ่ายซ้าย
 • 城邦 นครรัฐ
 • 公国 ราชรัฐ
 • 王国 ราชอาณาจักร
 • 联邦 สหพันธรัฐ, สมาพันธรัฐ
 • 联合王国 สหราชอาณาจักร
 • 共和国 สาธารณรัฐ
 • 宪法 รัฐธรรมนูญ
 • 国会、议会 รัฐสภา
 • 首长 ประมุข
 • 领袖 ผู้นำ
 • (国家)元首 ผู้นำประเทศ
 • 统治者 ผู้ปกครอง
 • 独裁者 ผู้นำเผด็จการ
 • 党主席 ประธานพรรค
 • 总统 ประธานาธิบดี
 • 会议主席 ประธานสภา
 • 国会议员 ผู้แทนราษฎร
 • 参议院、上议院 วุฒิสภา, สภาที่ปรึกษา
 • 众议院、民会 สภาผู้แทนราษฎร, สภามวลชน, สภาล่าง
 • (国会)议员 สมาชิก (รัฐ) สภา
 • 上议员、参议员 สมาชิกวุฒิสภา
 • 下议院议员 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • 政府 รัฐบาล
 • 联合政府 รัฐบาลผสม
 • 执政党 พรรครัฐบาล
 • 反对党、在野党 พรรคฝ่ายค้าน
 • 总理 นายกรัฐมนตรี
 • 部长 รัฐมนตรี
 • 内阁 คณะรัฐมนตรี
 • 民会主席 ประธานรัฐสภา
 • 任期 วาระดำรงตำแหน่ง
 • 政府发言人 โฆษกรัฐบาล
 • 政府副发言人、国务院副发言 รองโฆษกรัฐบาล
 • 总理办公室 สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 宪庭 ศาลรัฐธรรมนูญ
 • 内阁改组、整阁 การปรับ ครม
 • 散党 ยุบพรรค
 • 预算 งบประมาณ
 • 名单制民代 สส.ระบบบัญชีรายชื่อ
 • 比例制民代 สส.ระบบเลือกตั้ง
 • 政党 พรรคการเมือง
 • 党领袖、党魁 หัวหน้าพรรค
 • 副党魁 รองหัวหน้าพรรค
 • 党管理委员会 คณะกรรมการบริหารพรรค
 • 党员 สมาชิกพรรค
 • 民主党 พรรคเดโมแครต
 • 共和党 พรรครีพับลิกัน
 • 工党 พรรคแรงงาน
 • 保守党 พรรคอนุรักษนิยม
 • 共产党 พรรรคคอมมิวนิสต์
 • 民主党 พรรคประชาธิปัตย์
 • 为泰党 พรรคเพื่อไทย
 • 泰自豪党 พรรคภูมิใจไทย
 • 新政党 พรรคการเมืองใหม่
 • 泰国发展党 พรรคชาติไทยพัฒนา
 • 保王人民党 พรรคประชาราช
 • 爱祖国党 พรรคเพื่อแผ่นดิน
 • 国家开发联盟党 พรรครวมชาติพัฒนา
 • 祖国党 พรรคมาตุภูมิ
 • 111政客 นักการเมืองบ้านเลขที่ 111
 • 选举 (การ) เลือกตั้ง
 • 提名候选 เสนอชื่อลงเลือกตั้ง
 • 普选 การเลือกตั้งทั่วไป
 • 选民 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 选举权 สิทธิเลือกตั้ง
 • 候选人 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 拉选票 หาเสียง
 • 选区 เขตเลือกตั้ง
 • 选票 บัตรเลือกตั้ง
 • 政策 นโยบาย
 • 投票 (การ) ลงคะแนนเสียง
 • 弃权 สละสิทธิ์
 • 当选 ได้รับเลือกตั้ง
 • 落选 สอบตก
 • 违反选举 ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
 • 公道、公平 ยุติธรรม
 • 不公平 ไม่ยุติธรรม, อยุติธรรม
 • 公民投票 การออกเสียงประชามติ
 • 民意 ประชามติ
 • 革新 ปฏิรูป
 • 革命 ปฏิวัติ
 • 平等 เสมอภาค
 • 权利 สิทธิ
 • 义务 หน้าที่
 • 政变 รัฐประหาร
 • 人民 ประชาชน
 • 投票者 ผู้ลงคะแนน
 • 抗议 (การชุมนุม) ประท้วง
 • 集会 การรวมตัว, ชุมนุม
 • 抗议集会 การรวมตัว (ชุมนุม) ต่อต้าน, ประท้วง
 • 抗议者 ผู้ชุมนุมประท้วง
 • 暴动 การจลาจล
 • 恐怖主义 การก่อการร้าย
 • 恐怖分子 ผู้ก่อการร้าย
 • 流亡者 ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • 起义 การลุกฮือ
 • 举事 การกบฎ
 • 内战 สงครามกลางเมือง
 • 10.6事件 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19
 • 争取民主 การต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
 • 民主运动 การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
 • 安全法案 พรบ. ความมั่นคง
 • 2550 年洗罪条列 กฎหมายล้างมลทิน
 • 革职 ให้ออกจากตำแหน่ง
 • 逃兵事件 คดีหนีทหาร
 • 动乱分子、动乱者 ผู้ก่อความไม่สงบ
 • 民盟、民盟份子 พธม.
 • 分裂领土分子 ผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดน
 • 搞政治 เล่นการเมือง
 • 惠民政策 นโยบายประชานิยม
 • 稻民 ชาวนา, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 • 首购车 (นโยบาย) รถคันแรก
 • 首购屋 บ้านหลังแรก
 • 枢密院大臣主席 ประธานองคมนตรี
 • 保卫暹罗组织、维护暹罗组织 องค์กรพิทักษ์สยาม
 • 双重标准 สองมาตรฐาน
 • 呈报的资产表 บัญขีแสดงทรัพย์สิน
 • 个人财产 ทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • 配偶 คู่สมรส
 • 中央预算 งบประมาณส่วนกลาง
 • 公共债务 หนี้สาธารณะ
 • 反洗钱法 กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!