สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 112012
 

เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้ เพื่อนๆควรรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ค่ะ

 • 国家 [guójiā] ประเทศ, รัฐ
 • 国际关系 [guójì guānxì] กั๋วจี้กวานซี=ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 领事 [lǐngshì] หลิ่งซื่อ=กงสุล
 • 抵制 [dǐzhì] ตี่จื้อ=ควั่าบาตร
 • 外交 [wàijiāo] ไว่เจียว =การฑูต
 • 国防 [guófáng] กว๋อฝาง=ป้องกันประเทศ
 • 叛乱者 [pànluànzhě] พ่านล่วนเจ่อ=ผู้ก่อการร้าย
 • 救国 [jiùguó] จิ้วกว๋อ=กู้ชาติ
 • 核弹 [hédàn] เหอต้าน=ระเบิดนิวเคลียร์
 • 访问 [fǎngwèn] ฝั่งเวิ่น=เยี่ยมเยือน
 • 条约 [tiáoyuē] เถียวเยวีย=สนธิสัญญา
 • 联合国 [liánhéguó] เหลียนเหอกว๋อ=สหประชาชาติ
 • 友好关系 [yǒuhǎo guānxì] โหยวห่าวกวานซี=สัมพันธไมตรี
 • 使馆 [shǐguǎn] สือกว่าน=สถานฑูต
 • 领事馆 [lǐngshìguǎn] หลิ่งซื่อกว่าน=สถานกงสุล
 • 国防部 [guófángbù] กว๋อฝางปู้=กระทรวงกลาโหม
 • 国府 [guófǔ] กว๋อฝู่=รัฐบาลของประเทศ
 • 国际法 [guójìfǎ] กว๋อจี้ฝ่า=กฏหมายระหว่างประเทศ
 • 国民 [guómín] กว๋อหมิน=พลเมือง
 • 国事访问 [guóshì fǎngwèn] กว๋อจี้ฝ่างเวิ่น=การเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งประเทศ/ผู้นำรัฐบาล
 • 国债 [guózhài] กว๋อไจ้=หนี้สินของรัฐบาล
 • 宾客 [bīnkè] ปิ่นเค่อ= แขก/อาคันตุกะ
 • 国界 [guójiè] กว๋อเจี้ย=พรมแดน
 • 战犯 [zhànfàn] จั้นฟ่าน=อาชญากรสงคราม
 • 东盟 [dōngméng] ตงเหมิง=อาเซียน
 • 干涉 [gānshè] กันเซ่อ=แทรกแซง
 • 军队 [jūnduì] จวินตุ้ย=กองทัพ
 • 外交部 [wàijiāobù] ไว่เจียวปู้=กระทรวงการต่างประเทศ
 • 外交官 [wàijiāoguān] ไว่เจียวกวาน=ทูต/นักการต่างประเทศ

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!