สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112013
 

การลงโทษสมัยโบราณในประเทศจีนค่ะ

 • 割耳朵 gē ěr duō ตัดหู
 • 割鼻子 gē bí zi ตัดจมูก
 • 砍手臂 kǎnshǒubì ตัดแขน
 • 黥面 qíngmiàn หรือ 黥刑 สักใบหน้า
 • 梟首 xiāoshǒu ตัดหัวเสียบประจาน
 • 剝皮刑 bāopíxíng ลงโทษด้วยการลอกผิวหนัง
 • 拶指 zǎnzhǐ ลงโทษด้วยการใช้เครื่องบีบนิ้ว
 • 五馬分屍 wǔmǎfēnshī 5ม้าแยกศพ
 • 斬首 zhǎnshǒu ตัดหัวประหารชีวิต
 • 槍斃 qiāngbì ยิงเป้า
 • 絞刑 ,環首死刑 jiǎoxíng, huánshǒusǐxíng แขวนคอ
 • 電椅 diànyǐ เก้าอี้ไฟฟ้า
 • ***劊子手 guìzishǒu เพชฌฆาต

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!