สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Sep 182012
 

ตัวอย่างประโยค

 • 您要什麼? [Nín yào shénme?]  คุณต้องการอะไร
 • 您買什麼? [Nín mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 您想買什麼? [Nín xiǎng mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 讓我先看看。 [Ràng wǒ xiān kàn kàn] ขอฉันดูก่อน
 • 怎麼賣? [Zěnme mài?] ขายอย่างไรครับ
 • 這個怎麼賣? [Zhège zěnme mài?] อันนี้ขายอย่างไรครับ
 • 有沒有…?  [Yǒu méiyǒu…?] มี…ไหมครับ
 • 給我看看那…行嗎? [Gěi wǒ kàn kàn nà… Xíng ma?] ผมขอดู….นั้นหน่อยได้ไหม
 • 老闆 (老闆娘), 這個多少錢? [Lǎobǎn (lǎobǎnniáng), zhège duōshǎo qián?] พ่อค้า(แม่ค้า) อันนี้ขายเท่าไหร่ครับ
 • 一斤多少錢? [Yī jīn duōshǎo qián?] ชั่งละเท่าไหร่ (ครึ่งกิโล)
 • 一公斤多少 錢? [Yī gōngjīn duōshǎo qián?] กิโลละเท่าไหร่
 • 怎麼賣? [Zěnme mài?] ขายอย่างไร
 • …多少錢一件? [… Duōshǎo qián yī jiàn?] …ตัวละเท่าไหร่
 • 特價是199銖。 [Tèjià shì 199 zhū] ราคาพิเศษ 199 บาท
 • 可以試試嗎? [Kěyǐ shì shì ma?] ขอลองหน่อยได้ไหม
 • …多少錢一雙? [… Duōshǎo qián yīshuāng?] …คู่ละเท่าไหร่
 • …還有沒有?  [… Hái yǒu méiyǒu?] …ยังมีอีกหรือไม่
 • 有沒有更好些的。[Yǒu méiyǒu gèng hǎoxiē de] มีดีกว่านี้ไหม
 • …和…哪個更好些? [… Hé… Nǎge gèng hǎoxiē?] …กับ…อันไหนดีกว่า –> 尼康D7000和佳能7D哪個更好些? (尼康-Nikon, 佳能-Canon)
 • 我要這個。[Wǒ yào zhège] ผมต้องการชิ้นนี้ครับ
 • 太貴了。 [Tài guìle] แพงเกินไป
 • 很貴。[Hěn guì] แพงมาก
 • 不貴啦。[Bù guì la] ไม่แพงแล้วล่ะ
 • 一點都不貴。[Yīdiǎn dōu bù guì] ไม่แพงเลย
 • 已經很便宜了。 [Yǐjīng hěn piányile] ราคาถูกแล้ว
 • 已經最便宜了。[Yǐjīng zuì piányile] ราคาถูกที่สุดแล้วครับ
 • 不能再便宜了。[Bùnéng zài piányile] ราคาลดลงกว่านี้ได้อีกแล้วครับ
 • 購物殺價 [gòuwù shājià] ซื้อของต่อราคา
 • 便宜點兒行嗎? [Piányi diǎn er xíng ma?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 便宜一點好嗎? [Piányi yīdiǎn hǎo ma?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 能不能便宜點兒? [Néng bùnéng piányi diǎnr?] ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
 • 可以算我便宜一點嗎? [Kěyǐ suàn wǒ piányi yīdiǎn ma?] คิดผมราคาถูกหน่อยได้ไหมครับ
 • 再減價吧。[Zài jiǎn jià ba] ลดอีกหน่อยนะ
 • 能給我個折扣嗎? [Néng gěi wǒ gè zhékòu ma?] ให้ส่วนลดผมหน่อยได้ไหมครับ
 • 這些東西打特價嗎? [Zhèxiē dōngxi dǎ tèjià ma?] ของเหล่านี้ลดราคาไหมครับ
 • 這價錢可以商量嗎? [Zhè jiàqián kěyǐ shāngliáng ma?] ราคานี้ยังคุยกันได้ไหมครับ
 • 可以算我…嗎? [Kěyǐ suàn wǒ… Ma?]  คิดผม…ได้ไหม  –> 可以算我150嗎? คิดผม 150 ได้ไหม
 • …賣不賣? [… Mài bù mài?] …ขายหรือไม่
 • …行嗎? [… Xíng ma?] …ได้ไหม
 • 這是好品質。[Zhè shì hǎo pǐnzhí] อันนี้เป็นของมีคุณภาพ
 • 還有嗎? [Hái yǒu ma?] ยังมีอีกไหม
 • 有新的嗎? [Yǒu xīn de ma?] มีอันใหม่ไหม
 • 你給個價兒吧。 [Nǐ gěi gè jià ér ba] คุณให้ราคามาสิ
 • 按批發價行嗎? [Àn pīfā jià xíng ma?] ให้ราคาส่งได้ไหม
 • 能按批發價嗎? [Néng àn pīfā jià ma?] ให้ราคาส่งได้ไหม
 • 給我批發價吧。 [Gěi wǒ pīfā jià ba] ให้ราคาส่งฉันเถอะ
 • 我想要一打。 [Wǒ xiǎng yào yī dá] ฉันจะเอา 1 โหล
 • 我要先買一個去做榜樣可以嗎? [Wǒ yào xiān mǎi yīgè qù zuò bǎngyàng kěyǐ ma?] ฉันจะขอซื้อ 1 ชิ้นไปเป็นตัวอย่างก่อนได้ไหม
 • 我可以按照批發價把它賣給你。 [Wǒ kěyǐ ànzhào pīfā jià bǎ tā mài gěi nǐ] ฉันสามารถขายให้คุณในราคาส่ง
 • 還要別的嗎? [Hái yào bié de ma?] ยังต้องการอย่างอื่นอีกไหมครับ
 • 您還想要別的東西嗎?  [Nín hái xiǎng yào bié de dōngxi ma] คุณยังต้องการอย่างอื่นอีกไหมครับ
 • 不需要啦。[Bù xūyào la] ไม่แล้วล่ะครับ
 • 不知道管不管送? [Bù zhīdào guǎn bùguǎn sòng?] ไม่ทราบว่าจัดส่งหรือไม่ครับ
 •  送貨上門 [Sòng huò shàngmén] บริการส่งถึงที่ (delivery service)
 • 還是要自己拿回來? [Háishì yào zìjǐ ná huílái?] หรือว่าต้องการนำกลับไปเองครับ
 • 交貨期為5天。 [Jiāo huò qí wèi 5 tiān] ระยะเวลาจัดส่งภายใน5วัน
 • 收不收信用卡。 [Shōu bù shōu xìnyòngkǎ] รับบัตรเครดิตไหมครับ
 • 一共多少錢? [Yīgòng duōshǎo qián?] ทั้งหมดราคาเท่าไรครับ
 • 一共100銖。[Yīgòng 100 zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 總共一百銖。[Zǒnggòng yībǎi zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 合起來是100銖。 [Hé qǐlái shì 100 zhū] ทั้งหมด 100 บาทครับ
 • 這裡是100銖錢。 [Zhèlǐ shì 100 zhū qián] นี่คือเงิน 100 บาทครับ
 • 這是找回來的零錢。[Zhè shì zhǎo huí lái de língqián] นี่คือเงินทอนครับ
 •  太多謝啦![Tài duōxiè la!] ขอบคุณมากๆนะครับ
 • 請你給我一張名片。 [Qǐng nǐ gěi wǒ yī zhāng míngpiàn] ขอนามบัตรผมสักใบครับ
 • 歡迎你再來! [Huānyíng nǐ zàilái] มาอุดหนุนใหม่นะครับ
 • 太感謝啦!下一次再來。  [Tài gǎnxiè la! Xià yīcì zàilái] ขอบคุณมากนะครับ  โอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะครับ

เปลี่ยนและคืนสินค้า

 • 對不起, 我要退貨。 [Duìbùqǐ, wǒ yào tuìhuò] ขอโทษครับ, ฉันต้องการคืนสินค้า
 • 我想要換這個東西。 [Wǒ xiǎng yào huàn zhège dōngxi] ฉันอยากจะเปลี่ยนของนี้หน่อยครับ
 • 對不起這個損壞了,請你換給我。 [Duìbùqǐ zhège sǔnhuàile, qǐng nǐ huàn gěi wǒ] ขอโทษครับ ชิ้นนี้ชุดรุดแล้ว รบกวนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับ
 • 這個有缺點,請你換給我。[Zhège yǒu quēdiǎn, qǐng nǐ huàn gěi wǒ] ชิ้นนี้มิตำหนิ รบกวนช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับ
 • 什麼原因? [Shénme yuányīn?] สาเหตุอะไรครับ
 • 尺寸不對。 [Chǐcùn bùduì] ขนาดไม่ถูกต้องครับ
 • 你有收據嗎?  [Nǐ yǒu shōujù ma?] คุณมีใบเสร็จไหมครับ
 • 是的,我有。 [Shì de, wǒ yǒu]  ครับ, ผมมีใบเสร็จ
 • 試衣間在哪?  [Shì yī jiān zài nǎ?] ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ไหนครับ
 • 就在你後面。 [Jiù zài nǐ hòumiàn] อยู่ด้านหลังของคุณนี่เองครับ

คำศัพท์เสริม

 • 報價 [bàojià] ราคาที่เสนอ  –> 我們報價合理不接受任何形式還價。[Wǒmen bàojià hélǐ bù jiēshòu rènhé xíngshì huán jià] ราคาที่เราเสนอสมเหตุสมผลแล้วครับ ไม่สามารถต่อราคาได้
 • 還價 [huánjià] การต่อรองราคา
 • 合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
 • 抱歉 [bàoqiàn] ขออภัย –> 抱歉,您來晚了, 已經全部賣光啦。[Bàoqiàn, nín lái wǎnle, yǐjīng quánbù mài guāng la] ขออภัยคุณมาช้าไปหน่อย ของขายหมดแล้วครับ
 • 賣光的 [màiguāngde] ขายหมด (sold out)
 • 保險費 [bǎoxiǎnfèi] ค่าประกันภัย –> 社會保險費 [Shèhuì bǎoxiǎn fèi] ค่าประกันสังคม
 • 報盤 [bàopán] ราคาที่เสนอ
 • 廠價 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
 • 廠家直銷 [chǎngjiā zhíxiāo] สินค้าราคาโรงงาน
 • 暢銷 [chàngxiāo] ขายดี
 • 促銷 [cùxiāo] ราคาส่งเสริมการขาย –> 促銷海報 [Cùxiāo hǎibào] โปสเตอร์ส่งเสริมการขาย
 • 存貨 [cúnhuò]  สินค้าคงเหลือ (goods in stock)
 • 成本 [chéngběn] ต้นทุน
 • 出口質量 [chūkǒu zhìliàng] คุณภาพส่งออก
 • 打開市場 [dǎkāi shìchǎng] เปิดตลาด
 • 單價 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
 • 訂貨 [dìnghuò] สั่งซื้อสินค้า
 • 定價 [dìngjià]  ราคาตายตัว
 • 港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
 • 供不應求 [gōngbùyìngqiú] สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
 • 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม
 • 公認 [gōngrèn] เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
 • 廣場 [guǎngchǎng] ศูนย์กลางค้า (square)
 • 國際市場 [guójìshìchǎng] ตลาดโลก –>  近期,橡膠國際市場價格持續低迷,銷售不暢。[Jìnqí, xiàngjiāo guójì shìchǎng jiàgé chíxù dīmí, xiāoshòu bù chàng]  ระยะนี้ราคาตลาดโลกยางพาราตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายซบเซา
 • 顧客 [gùkè] ลูกค้า –> 如何抓住客戶的心。[Rúhé zhuā zhù kèhù de xīn] ทำอย่างไรถึงจะมัดใจลูกค้าได้
 • 行情 [hángqíng] สภาวะการตลาดหรือหั่งเช้ง(ตลาดหุ้น) –> 最近行情不好。[Zuìjìn hángqíng bù hǎo] ช่วงนี้สภาวะการตลาดไม่ค่อยดี
 • 交貨 [jiāohuò] ส่งมอบสินค้า
 • 減價 [jiǎnjià] ลดราคา
 • 價格 [jiàgé] ราคา
 • 價格單 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
 • 降低 [jiàngdī] ลดลง
 • 基本價 [jīběnjià] ราคาพื้นฐาน
 • 價格持續低迷。 [jiàgé chíxù dīmí] ราคายังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
 • 急需 [jíxū] ต้องการด่วน
 • 客戶 [kèhù] ลูกค้า
 • 零錢 [língqián] เงินย่อย, เงินทอน –>  你有零錢嗎? [Nǐ yǒu língqián ma?] คุณมีแบ็งค์ย่อยไหมครับ
 • 找不開 [zhǎobukāi] ไม่มีเงินทอน(ไม่มีเงินย่อย) –> 我找不開, 你有沒有零錢?[Wǒ zhǎo bù kāi, nǐ yǒu méiyǒu língqián?] ผมไม่มีเงินทอน คุณมีแบ็งค์ย่อยไหมครับ
 • 零售 [língshòu]  ขายปลีก(sell by retail)
 • 美元 [měiyuán] ดอลล่าร์ สหรัฐ
 • 難以推銷 [nányǐ tuīxiāo] ขายยาก –> 好的產品為何難以推銷出去。[Hǎo de chǎnpǐn wèihé nányǐ tuīxiāo chūqù] ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำไมถึงขายยาก
 • 品牌 [pǐnpái]  ยี่ห้อ(brand) –> 如何把新品牌推銷市場? [Rúhé bǎ xīn pǐnpái tuīxiāo shìchǎng?] ทำอย่างไรถึงนำสินค้ายี่ห้อใหม่เข้าสู่ตลาด
 • 推銷 [tuīxiāo]  การส่งเสริมการขายสินค้า –>  推銷新產品  [Tuīxiāo xīn chǎnpǐn]   การส่งเสริมการขายสินค้าสินค้าใหม่
 • 批發 [pīfā] ขายส่ง (sell by wholesale)
 • 批發價 [pī fā jià] ราคาขายส่ง (wholesale price)
 • 起訂量 [qǐdìngliàng] จำนวนที่สั่งซื้อขั้นต่ำที่สุด(minimum quantity) –> 最小起訂量是多少?[Zuìxiǎo qǐ dìng liàng shì duōshǎo?] ต้องสั่งสินค้าขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ
 • 請品嘗 [qǐng pǐncháng] เชิญทดลองชิม –> 今天請你們品嘗一下。 [Jīntiān qǐng nǐmen pǐncháng yīxià] วันนี้เชิญพวกคุณมาลองชิมดูหน่อย
 • 取決於 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ –> 東西價格的高低取決於產品的質量。
 • 殺價 [shājià]  ตัดราคา –> 開始殺價!金士頓120GB SSD大降40元。(金士頓 คิงส์ตัน/降 [jiàng] ลดลง)
 • 上漲 [shàngzhǎng] สูงขึ้น –>  去年物價上漲很快,幾乎什麼東西都漲,就是工資不漲,給人感覺是錢越來越不經花了,老百姓壓力真得很大。(錢不經花)
 • 上市 [shàngshì] วางตลาด –>  iphone5什麼時候在泰國上市。 [Iphone5 shénme shíhou zài tàiguó shàngshì] Iphone5 จะเข้าตลาดเมืองไทยเมื่อไหร่
 • 試銷 [shìxiāo] ทดลองขาย
 • 百年市場 [Bǎinián shìchǎng] ตลาด 100 ปี
 • 送貨 [sònghuò] ส่งสินค้า (deliver goods) –> 免費送貨至家。[Miǎnfèi sòng huò zhì jiā] จัดส่งถึงบ้านฟรี
 • 特殊價 [tèshūjià] ราคาพิเศษ  –> 特殊價名牌牛仔褲。[Tèshū jià míngpái niúzǎikù] กางเกงยีนส์แบนด์เนมราคาพิเศษ
 • 提前 [tíqián] ล่วงหน้า –> 如果你想去聽王力宏的演唱會,得提前買票。[Rúguǒ nǐ xiǎng qù tīng wánglìhóng de yǎnchàng huì, de tíqián mǎi piào] หากคุณอยากจะไปดูคอนเสิร์ตหวังลี่หง ก็ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า
 • 脫手 [tuōshǒu] ขายออก
 • 脫檔 [tuōdàng]  สินค้าหมดสต๊อก (to be out of stock)
 • 脫銷 [tuōxiāo] สินค้าหมดสต๊อก (to be out of stock) –> 對不起,好像這個型號已經脫銷了。[Duìbùqǐ, hǎoxiàng zhège xínghào yǐjīng tuōxiāole] ขอโทษครับ ดูเหมือนว่ารุ่นนี้หมดสต๊อกแล้วครับ
 • 無效 [wúxiào] ไม่มีผลบังคับ –> 你的身份證過期了,是無效證件,沒用了。 [Nǐ de shēnfèn zhèng guòqíle, shì wúxiào zhèngjiàn, méi yòngle] บัตรประจำตัวประชาชนของคุณหมดอายุแล้ว เป็นเอกสารที่ไม่มีผลบังคับ ไม่มีประโยชน์แล้ว
 • 銷售不暢 [xiāoshòu bùchàng] ยอดขายซบเซา
 • 英鎊 [yīngbàng] เงินปอนด์
 • 優惠價 [yōuhuìjià] ราคาพิเศษ
 • 網上購物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 網上售賣 [wǎngshàng shòumài] ขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 暫時缺貨 [zànshí quēhuò]  สินค้าขาดชั่วคราว (temporarily out of stock)
 • 暫時缺貨 [zànshí quēhuò]  สินค้าขาดชั่วคราว (temporarily out of stock)
 • 漲價[zhǎngjià] ขึ้นราคา –> 如果戰爭爆發,什麼東西會漲價? [Rúguǒ zhànzhēng bàofā, shénme dōngxi huì zhǎng jià] ถ้าหากเกิดสงครามขึ้น ไม่ว่าสินค้าอะไรก็ขึ้นราคา
 • 質量證書 [zhìliàngzhèngshū] ใบรับรองคุณภาพสินค้า(QUALITY CERTIFICATE)
 • 銖 [zhū] บาท –> 泰銖是泰國官方貨幣。บาทเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย
 • 眾所周知 [zhòngsuǒzhōuzhī] เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป (公認 [gōngrèn] เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป)
  • 眾所周知,曼谷恰吐恰克周末市場(ตลาดนัดสวนจตุจักร)是泰國最大的市場,它也是世界最大的周末市場。
 • 折扣 [zhékòu] ส่วนลด
 • 打折 [dǎzhé] ขายลดราคาเป็นเปอร์เซ็นของจีน
  • 打 40 折 ก็คือ ขายในราคา 40 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม(ลด 60%)
  • 打 1 折 ก็คือ ขายในราคา 10 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม (ลด 90%)

อ่านเพิ่มเติม…

  4 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน : การซื้อของ2 [購物]”

 1. คำศัพท์อะ ไม่ต้องการเท่าไหร่หรอกครับ
  อันที่ต้องการคือ ประโยคด้านบน สุด เพราะสามารถเอามาใช้่ได้เลย
  รบกวนช่วยเขียนพินยินด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 2. ช่วยได้เยอะมากๆเลย ไปจีนมาจดประโยคจากหน้านี้ คุยกันรู้เรื่องเลย ได้สินค้ากลับไทยเพียบ ราคาถูก
  ขอบคุณมากๆคะ มีใหม่มาลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามตลอดคะ

 3. ดีมากเลยค่า เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปเรื่อยๆน้า

  • ดีมากค่ะ…ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!