สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 062011
 

時間 [shíjiān] เวลา
點鐘 [diǎzhōng] นับเวลา
現在 [xiànzài] ขณะนี้, ปัจจุบันนี้
準時 [zhǔnshí] ตรงเวลา
點 [diǎn] โมง , นาฬิกา
秒 [miǎo] วินาที
分 [fēn] นาที
刻 [kè] 15 นาที
小時 [xiǎoshí] ชั่วโมง
現在 [xiànzài] ตอนนี้ , ขณะนี้
現在幾點?[xiànzàijǐdiǎn] ขณะนี้เวลาเท่าไหร่
幾 [jǐ] กี่
差 [chà] ขาด
半 [bàn] ครึ่ง
凌晨 [língchén] ก่อนรุ่งอรุณ (ตี 1-3)
早晨 [zǎochen] เช้ามืด (ตี4-5)
早上 [zǎoshang] ตอนเช้า
上午 [shàngwǔ] ก่อนเที่่ยง
中午 [zhōngwǔ] ตอนเที่ยง , ตอนกลางวัน
下午 [xiàwǔ] ตอนบ่าย
晚上 [wǎnshang] ตอนเย็น
傍晚 [bàngwǎn] ช่วงโพ้เพ้ (ก่อนมืด)
夜 [yè] กลางคืน
午夜 [wǔyè] เที่ยงคืน
零點 [língdiǎn] 00:00
大前天 [dàqiántiān] 3 วันก่อน
前天 [qiántiān] เมื่อวานซืน
昨天 [zuótiān] เมื่อวานนี้
今天 [jīntiān] วันนี้
明天 [míngtiān] พรุ่งนี้
後天 [hòutiān] มะรืนนี้
大後天 [dàhòutiān] สามวันข้างหน้า
有時候 [yǒushíhou] บางครั้ง
出差 [chūchāi] ออกไปทำธุระ
——————————————-
一天中[yītiānzhōng] ชีวิตประจำวันในหนึ่งวัน
我的一天。 ชีวิตประจำวัน

07:00 早晨七點準時起床。
07:05 早晨七點過五分洗澡。 (ใช้ไม่เกิน 30 นาที)
07:30 早上七點半吃飯。
08:00 上午八點整上課。 –> 整 [zhěng] ตรงเวลา, 上課/上班 เข้าเรียน หรือ 12:00
12:00 中午十二點(種) 在食堂吃飯。
16:30 下午四點三十分下課(下班)。
17:15 五點一刻回家。
17:50 六點差十分洗澡。
18:00 傍晚六點吃飯。
19:00 晚上七點做作業。 (工作 เป็นทั้งนามและกริยาเวลาใช้ไม่ต้องใส่ 做 , 作業 เป็นนามอย่างเดียว ดังนั้นเวลาใช้ ต้องใส่ 做)
20:10 八點過十分看電視。
20:45 九點差一刻睡覺。
00:00 零點。
00:10 零點種十分

]

——————————–
วัน-เดือน-ปี

日 [rì] วันที่ [ภาษาเขียน]
月 [yuè] เดือน
年 [nián] ปี
號 [hào] วันที่ , หมายเลข
一號…三十一號 [yīhào..sānshíyīhào] วันที่หนึ่ง…วันที่สามสิบเอ็ด

星期一 [xīngqīyī] วันจันทร์
星期二 [xīngqīèr] วันอังคาร
星期三 [xīngqīsān] วันพุธ
星期四 [xīngqīsì] วันพฤหัสบดี
星期五 [xīngqīwǔ] วันศุกร์
星期六 [xīngqīliù] วันเสาร์
星期天/星期日 [xīngqītiān/xīngqīrì] วันอาทิตย์
禮拜天/禮拜日 [lǐbàitiān/lǐbàirì] วันอาทิตย์ (ภ.พูด)
周日 [【zhōurì] วันอาทิตย์
每個星期 [měigèxīngqī] ทุกสัปดาห์
每個禮拜 [měigèlǐbài] ทุกวันอาทิตย์

一月 [yīyuè] เดือนมกราคม
二月 [èryuè] เดือนกุมภาพันธ์
三月 [sānyuè] เดือนมีนาคม
四月 [sìyuè] เดือนเมษายน
五月 [wǔyuè] เดือนพฤษภาคม
六月 [liùyuè] เดือนมิถุนายน
七月 [qīyuè] เดือนกรกฎาคม
八月 [bāyuè] เดือนสิงหาคม
九月 [jiǔyuè] เดือนกันยายน
十月 [shíyuè] เดือนตุลาคม
十一月 [shíyīyuè] เดือนพฤศจิกายน
十二月 [shíèryuè] เดือนธันวาคม

ในภาษาจีนจะบอกเวลาจากใหญ่ไปเล็ก คือ ปี-เดือน-วัน เช่น

二零一一年三月六號 [èr líng yī yī nián sān yuè liù hào] วันที่ 6 มีนาคม 2011

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน:เวลาและวันเดือนปี”

  1. Thanks for your goodness lesson.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!