สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 042011
 

อ่านเยอะๆ จำเยอะๆ เขียนบ่อยๆ ให้ภาษาจีนซึมเข้าสู่่สมองจนรวมตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยครับ

 • 合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
 • 价格单 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
 • 实盘 [shípán] ราคาตายตัว
 • 出厂价格 [chūchǎngjiàgé]  ราคาโรงงาน (出厂 ออกจากโรงงาน, 价格 ราคา)
 • 开发票 [kāifāpiào]  ออกใบเสร็จ
 • 刻苦 [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
 • 活泼 [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
 • 大方  [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
 • 稳重 [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
 • 佩服 [pèifú] เลื่อมใส ศรัทธา
 • 判断 [pànduàn] วินิจฉัย, ข้อวินิจฉัย
 • 平衡 [pínghéng] สมดุล
 • 面对 [miànduì] เผชิญหน้า, ต่อหน้า
 • 刻苦 (形) [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
 • 活泼 (形) [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
 • 大方 (形) [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
 • 稳重 (形) [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
 • 一言难尽 [yìyánnánjìn] ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆได้
 • 搞活动 [gǎohuódòng] จัดโปรโมชั่น
 • 保护关税 [bǎohùguānshuì] กำแพงภาษี
 • 信用证 [xìnyòngzhèng] L/C (letter of credit) , เอกสารสินเชื่อ
 • 国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
 • 自由贸易区 [zì yóumàoyìqū] เขตการค้าเสรี (自由 หมายถึงอิสระ, 贸易 หมายถึงการค้า, 区 หมายถึงเขตหรือพื้นที่)
 • 港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
 • 打开市场 [dǎkāishìchǎng] เจาะตลาด, เปิดตลาด
 • 请爱中庸,方能百年好合 [qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé] ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน  (中庸  zhōngyōng สายกลาง)
 • 忘其小丧,志其大得 [wàngqíxiǎosàng ,zhìqídàde] การสูญเสียเพียงเล็กน้อยพึงลืมเลือน, พึงมีปณิธานมุ่งมั่นในผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่
 • 贪虚名而招实祸 [tānxūmíng ér zhāoshíhuò] โลภหลงในชื่อเสียงอันจอมปลอม คือ ภัยพิบัติที่แท้จริง
 • 己所不欲 , 勿施于人 [jǐsuǒbúyù ,wùshīyúrén] สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
 • 知耻近乎勇 [zhīchǐ jìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข
 • 不可权责越位 [bùkě quánzéyuèwèi] อย่าใช้อำนาจเกินตำแหน่งหน้าที่
 • 素位而行,知足安能常乐 [sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè] พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
 • 取人之长,忘人之短 [qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn] รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
 • 向前看,不记旧恶 [xiàngqiánkàn,bújìjiù’ě] มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต
 • 做事须犱著, 无需固犱 [zuòshì xū jǐ zhù wú xū gù jǐ] จงทำงานอย่างยืนหยัด แต่อย่าดื้อรั้น
 • 路遥知马力,日久见人心 [lùyáozhīmǎ lì, rìjiǔjiànrénxīn] ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
 • 比中而行, 结交益友 [bǐ zhōng ér xíng , jiéjiāo yìyǒu] เดินตามทางสายกลาง เลือกคบเพื่อนที่ดี
 • 荣耀不必过早享用 [róngyào búbì guòzǎoxiǎngyòng] อย่าด่วนเป็นปลื้มกับชื่อเสียงเกียรติยศ
 • 肯折中才能争取双赢 [kěn zhé zhōng cái néng zhēng qǔ shuāng yíng] ออมชอมประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จด้วยกัน
 • 化敌为友 , 不战而胜 [huàdíwèiyǒu ,búzhàn’érshèng] สลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร, กำชัยชนะโดยไม่ต้องออกรบ
 • 改变自己比改变环境要容易得多 [gǎibiànzìjǐ bǐ gǎibiàn huánjìngyàoróngyìdéduō] เปลี่ยนแปลงตนเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
 • 智者不争口舌之胜 [zhìzhě bù zhēng kǒu shé zhī shèng ] คนฉลาดไม่เอาชนะคัดค้านด้วยการโต้เถียง
 • 不经历风雨 ,怎么见彩虹 [bù jīnglì fēngyǔ zěnme jiàn cǎihóng] หากไม่เจอฝน แล้วจะเจอรุ้งงามได้อย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก็ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนเสมอ (经历 jīnglì  ผ่าน, ประสบการณ์)
 • 小不忍则乱大谋 [xiǎo bù rěn zé luàn dà móu] เรื่องเล็กไม่ยอมอดทนจะเสียงานใหญ่
 • 失败是成功之母 [shī bài shì chénggōng zhī mǔ] เป็นการเปรียบเทียบว่า ความล้มเหลวย่อมมาก่อนความสำเร็จเสมอ
 • 兼听则明 ,偏信则暗 [jiān tīng zé míng ,piān xìn zé ‘àn] ฟังความสองข้างตาจะสว่าง, ฟังความข้างเดียวตาจะมืดบอด(兼 สองฝั่ง, มีพร้อมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)
 • 容人之过,赢得人心 [róng rén zhī guò ,yíng dé rén xīn] ผูกใจคนด้วยการให้อภัยในความผิด
 • 切记自信,切忌自满 [qièjì zìxìn ,qièjì zìmǎn] เชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่าทะนงตน (切记 จำใส่ใจ , 自信 มั่นใจในตนเอง, 切忌 อย่าได้…เป็นอันขาด,  自满 ความพออกพอใจ)
 • 言顾行, 行顾言 [yán gù xíng,xíng gù yán] คำพูดต้องตรงกับการกระทำ, การกระทำต้องตรงกับคำพูด
 • 修身养性,宁静致远 [xiū shēn yǎnɡ xìnɡ, níng jìng zhì yuǎn] บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี, มีความสงบสุขุม จึงจะมีสายตาที่ยาวไกล
 • 凡事有度,过犹不及 [fánshì yǒu dù,guò yóu bù jí] ทุกเรื่องมีขอบเขต หากทำเลยเถิดเท่ากับไปไม่ถึงไหน
 • 真金不怕火 [zhēn jīn bù pà huǒ] ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
 • 种瓜得瓜, 种豆得豆 [zhòngguādéguā ,zhòngdòudédòu] ปลูกแตงได้แตง, ปลูกถั่วก็ได้ถั่ว เป็นการเปรียบว่า ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
 • 知人者智,自知者明 [zhīrénzhězhì,zìzhīzhěmíng] เข้าใจผู้อื่นเป็นผู้มีสติปัญญา, เข้าใจตัวเองเป็นผู้ปราดเปรื่อง
 • 父母是儿女的活菩萨 [fùmǔ shì érnǚ de huópúsà] พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูก
 • 血浓于水 [xuè nóng yú shuǐ] เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Mar 012011
 

礼节[lǐjié] พิธีการ

延留[yánliú] เหนี่ยวรั้ง

延续[yánxù] ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน

互助[hùzhù] ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน –> 互相帮助[hùxiāngbāngzhù]

宽容[kuānróng] โอบอ้อมอารี

谦让[qiānràng] ถ่อมตัวและเอื้อเฟื้อ

而[ér] และ(คำเชื่อมศัพท์)

而且[érqiě] และ, ทั้งยัง

形成[xíngchéng] ประกอบเป็นรูป (形 รูปร่าง)

来得及[láidejí] ทันท่วงที, 来不及[láibují] ไม่ทัน

事先[shìxiān] (เตรียมการ)ล่วงหน้า, in advance

提前[tíqián] ล่วงหน้า

做客[zuòkè] เป็นแขก(เป็นแขกบ้านคนอื่น)

包[bāo] ห่อของ

差不多[chàbuduō] พอๆกัน, พอสมควร

钟头[zhōngtóu] ชั่วโมง

开演[kāiyǎn] เปิดแสดง

急[jí] ด่วน,รีบ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!