สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112011
 
 • 浪涛 [làngtāo] คลื่น
 • 寂寥 [jìliáo] อ้างว้าง
 • 竟 [jìng] ท้ายสุด
 • 惹 [rě] ก่อให้เกิด,ยุแหย่
 • 彩云 [cǎiyún] เมฆสี
 • 何处 [héchù] แห่งใด
 • 追随 [zhuīsuí] ติดตาม
 • 情缘 [qíngyuán] บุพเพสันนิวาส
 • 相聚 [xiāngjù] อยู่ร่วมกัน
 • 无悔 [wúhuǐ] ไม่สำนึกเสียใจ
 • 柔情 [róuqíng] รักละมุน
 • 痴心 [chīxīn] ใจลุ่มหลง
 • 缱绻 [qiǎnquǎn] อาลัยรัก
 • 绸缪 [chóumóu] ผูกพัน
 • 偶遇 [ǒuyù] บังเอิญพบกัน
 • 偶 [ǒu] คู่
 • 侬 [nóng] ฉัน
 • 枯 [kū] แห้งเหี่ยว
 • 忆 [yì] หวนระลึก
 • 往事 [wǎngshì] เรื่องราวที่ผ่านมา, ความหลัง
 • 悄悄 [qiāoqiāo] เงียบๆ
 • 溜走 [liūzǒu] เดินจากไป, แอบหนีไป
 • 忧愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
 • 相 [xiāng] ซึ่งกันและกัน, ต่อกันและกัน
 • 分手 [fēnshǒu] แยกจากกัน
 • 转眼 [zhuányǎn] พริบตาเดียว
 • 悲哀 [bēi’āi] โศกเศร้า
 • 街头 [jiētóu] หัวถนนใหญ่, มุมถนน
 • 凄凉 [qīliáng] เศร้าวิเวกวังเวง
 • 离愁 [líchóu] ความระทมทุกข์จากการพรากจาก
 • 擎 [qíng] ยกขึ้น,ชูขึ้น
 • 殷勤 [yīnqín] เอาใจใส่, ไมตรีจิต
 • 牢牢 [láoláo] มั่นคง
 • 抚 [fǔ] ปลอบใจ
 • 怀 [huái] จิตใจ, หน้าอก
 • 相见 [xiāngjiàn] ได้พบกัน
 • 别离 [biélí] จากกัน
 • 难道 [nándào] คงจะ, เชียวหรือ
 • 见面 [jiànmiàn] พบหน้ากัน
 • 明明 [míngmíng] ชัดแจ้ง, กระจ่าง
 • 熬煎 [áojiān] ความทุกข์
 • 交待 (交代) [jiāodài] กำชับ
 • 采 [cǎi] เด็ด
 • 忘怀 [wànghuái] ลืม
 • 迷失 [míshī] หลง
 • 暗淡 [àndàn] ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน, หม่นมัว
 • 蒙蒙 [méngméng] สลัวราง
 • 烟雾 [yānwù] หมอกควัน
 • 永久 [yǒngjiǔ] นิรันดร์กาล
 • 生生世世 [shēngshēngshìshì] ทุกๆชาติ
 • 滔滔 [tāotāo] น้ำท่วมนอง,เชี่ยวกราก
 • 停留 [tíngliú] หยุด
 • 奔(奔,逩) [bèn] มุ่งหน้าไป, มุ่งไปสู่
 • 独自 [dúzì] คนเดียว, โดยลำพัง
 • 徘徊 [páihuái] เดินไปเดินมา
 • 难道 [nándào] หรือว่า
 • 海浪 [hǎilàng] คลื่นทะเล
 • 飘荡 [piāodàng] โบกสะบัด, ปลิวสะบัด
 • 衣裳 [yīshang] เสื้อผ้า
 • 飞翔 [fēixiáng] บินร่อน, บินฉวัดเฉวียน
 • 围绕 [wéirào] วนอยู่รอบ, ล้อมรอบ
 • 身旁 [shēn[páng] ข้างกาย
 • 风浪 [fēnglàng] พายุคลื่น
 • 纵然 [zòngrán] ถึงแม้
 • 寂寞 [jìmò] เปล่าเปลี่ยว, ความเหงา
 • 浮云 [fúyún] เมฆลอย
 • 掠过 [lüèguò] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
 • 相思 [xiāngsī] เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก
 • 君 [jūn] กษัตริย์, ราชา, Mr.
 • 寸断 [cùnduàn] แตกเป็นชิ้นๆ
 • 肝肠寸断 [gānchángcùnduàn] ตับไตใส้พุงถูกตัดเป็นชิ้น เปรียบถึงเจ็บจนแทบจะขาดใจ
 • 愈 [yù] ยิ่ง…ยิ่ง… (愈战愈勇 ยิ่งรบยิ่งกล้า)
 • 巍巍 [wēiwēi] สูงส่ง
 • 国花 [guóhuā] ดอกไม้ประจำชาติ
 • 沧海 [cānghǎi] ทะเล
 • 苍天 [cāngtiān] ท้องฟ้า, สวรรค์
 • 浮沉 [fúchén] ผุบๆโผล่ๆ, จมๆลอยๆ
 • 朝 [zhāo] เช้า, วัน
 • 朝 [cháo] ราชวงศ์
 • 潮 [cháo] กระแสน้ำ, การเคลื่อนไหว
 • 纷纷 [fēnfēn] เซ็งแซ่
 • 晓 [xiǎo] รุ่งอรุณ, รู้, บอก
 • 知晓 [zhīxiǎo] รู้, เข้าใจ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!