สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 312011
 
 • 服装 [fú zhuāng] การแต่งกาย
 • 服饰 [fú shì] เสื้อผ้าอาภรณ์
 • 点 [diǎn]
  • จุด(ไฟ) v. –> 点蜡烛 จุดเทียน,  点灯 เปิดไฟ (开灯),点火 จุดไฟ
  • เวลา –> 现在几点?
  • จุด(.) –> 一点二 (1.2)
  • น้อย –> 一点儿
  • หยอด v. –> 点眼药 (ยาหยอดตา)
  • เช็คชื่อ –> 点名 [diǎnmíng] เช็คชื่อ
  • สั่ง –> 点菜 [diǎncài] สั่งอาหาร
 • 香烛 [xiāng zhú] ธูปเทียน –> 点香烛 (点蜡烛=点香烛)
 • 制作 [zhì zuò] จัดทำ
 • 随 [suí] ตาม, ติดตาม (随我来=跟我来)
 • 漂流 [piāo liú] ลอยตามกระแสน้ำ –> 香烛随水漂流 (ธูปเทียนลอยตามกระแสน้ำ) , 流 ไหล
 • 漂 [piāo] ลอย(น้ำ)
 • 飘 [piāo] ลอย(อากาศ)
 • 佛祖 [fó zǔ] พระพุทธเจ้า (佛 พุทธ)
 • 神 [shén] เทพยาดา (神仙)
 • 仙女 [xiān nǚ] นางฟ้า
 • 例如 [lì rú] เช่น (สามารถใช้แยกกันได้เป็น 例 หรือ 如)
 • 给予 [jǐyǔ] ให้(ภ.เขียน)  (给 อ่านไ้ด้สองเสียง [gěi] กับ [jǐ])
 • 水源 [shuǐ yuán] แหล่งน้ำ (源 –> 从哪儿来)
 • 灌溉 [guàn gài] ทดน้ำเข้านา –> 灌溉庄稼, 灌溉土地
 • 求求你 [qiú qiú nǐ] ช่วยๆหน่อย(ขอร้องคุณ) –>求求你爱我吧 กรุณารักฉันหน่อย
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 陆地 [lù dì] พื้นที่(ทางบก)
 • 居 [jū] จัดอยู่ใน(อันดับ) –> 居全国第一
 • 省 [shěng] มณฑล
 • 自治区 [zì zhì qū] เขตปกครองตนเอง
 • 直辖市 [zhí xiá shì] นครขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง
 • 超过 [chāo guò] เกินกว่า
 • 亿 [yì] ร้อยล้าน
 • 汉族 [hàn zú] ชนเผ่าฮั่น
 • 团结 [tuán jié] สามัคคี
 • 友爱 [yǒu ài] ฉันมิตร, รักกันฉันมิตร
 • 平等 [píng děng] เสมอภาค
 • 繁荣 [fán róng] เจริญรุ่งเรือง
 • 亲兄弟 [qīn xiōng dì] พี่น้องร่วมสายโลหิต
 • 山脉 [shān mài] เทือกเขา
 • 丘陵 [qiū líng] เนินเขา, เนินดิน
 • 沙漠 [shā mò] ทะเลทราย
 • 大江大河 [dà jiāng dà hé] แม่น้ำใหญ่
 • 不台阶 [bù tái jiē] ลงบันได, ลงจากขั้นบันได
 • 总值 [zǒng zhí] มูลค่ารวม
 • 增长 [zēng zhǎng] เติบโต
 • 名片 [míng piàn] นามบัตร
 • 轿车 [jiào chē] รถเก๋ง
 • 太平洋 [tài píng yáng] แปซิฟิก
 • 长江 [cháng jiāng] แม่น้ำแยงซี
 • 黄河 [huáng hé] แม่น้ำเหลือง (ฮวงโห)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!