สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272011
 
 • 庄严 [zhuāngyán] ทำให้สง่า, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า (庄 –> 庄重 จริงจัง, 严 –> 严肃 yánsù เอาจริงเอาจัง ) –> 这座教堂的外观非常庄严。
 • 空荡荡 [kōngdàngdàng] ว่างเปล่า
 • 于 [yú] ใช้กับปี หมายถึงใน –> 它建于 1999 年。 คำนี้ใช้ในหลากหลายความหมาย อ่านเพิ่มเติม
 • 供奉 [gòngfèng] ถวาย
 • 结为 [jiéwéi] กลายเป็น
 • 相连 [xiānglián] เชื่อมกัน
 • 彼此 [bǐcǐ] ทั้งสองฝ่าย –> 感謝彼此 ขอบคุณกันและกัน
 • 连理 [liánlǐ] สมัยก่อนหมายถึง กิ่งที่ไม่เหมือนกันบนลำต้นเดียวกันโตพร้อมกัน ต่อมาถูกใช้ในความหมายว่า คู่รัก (夫妻的爱) หรือ แต่งงานกัน (喜结连理)
 • 缘故 [yuángù] สาเหตุ
 • 美妙 [měimiào] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง
 • 独具 [dújù] มีสิ่งที่โดดเด่นเฉพาะไม่เหมือนใคร
 • 匠心 [jiàngxīn] มีความคิดสร้างสรรค์
 • 独具匠心 [dújùjiàngxīn] สิ่งประดิษฐ์มีที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร –> 这座教堂的设计独自匠心。
 • 巧妙 [qiǎomiào] ฉลาดหลักแหลม
 • 构思 [gòusī] ประกอบด้วย
 • 独具只眼 [dújùzhīyǎn] สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!