สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 262011
 
 • 专业 [zhuān yè] วิชาเอก
 • 不由得 [bùyóude] ช่วยไม่ได้, อดไม่ได้ที่จะ –> 听了这话,他不由得笑了起来。
 • 陌生 [mò shēng] แปลกหน้า
 • 素不相识 [sù bù xiāng shí] ไม่รู้จักกันและกัน, ไม่เคยพบกันมาก่อน
 • 落 [là] ล้าหลัง,ตกหล่น
 • 落 [luò] ตก
 • 人家 [rén jiā] คนอื่น
 • 家人 [jiā rén] คนในบ้าน
 • 主动 [zhǔ dòng] เคลื่อนไหวด้วยตัวเอง –> 他主动地站起来。
 • 忏悔 [chànhuì] สารภาพผิด, สารภาพบาป
 • 惭愧 [cánkuì] อับอาย,กระดากใจ –> 深感惭愧。
 • 烦恼 [fán nǎo] กลุ้ม
 • 目的 [mù dì] วัตถุประสงค์
 • 目的地 [mù dì dì] สถานที่ปลายทาง
 • 连声 [lián shēng] ส่งเสียงติดต่อกัน, พูดไม่หยุด –> 他连声说谢谢。
 • 山村 [shān cūn] หมู่บ้านในชนบท
 • 打工 [dǎ gōng] ทำงานนอกเวลา, ทำโอที
 • 烂熟 [làn shú] สุกดี, จำขึ้นใจ –> 猪肉炖得烂熟。
 • 赶集 [gǎnjí] ไปตลาด –> 人们还要去赶大集,购买各种年货,有吃的,有玩的,一样不落。
 • 不知不为过 [bùzhībùwéiguò] ไม่รู้ไม่ถือว่าผิด
 • 慈祥 [cíxiáng] เมตตาและอ่อนโยน –> 慈祥的老人。
 • 目光 [mù guāng] แววตา –> 慈悲的目光
 • 深夜 [shēn yè] ดึก
 • 奋进 [fènjìn] ก้าวไปข้างหน้าอย่างห้าวหาญ –> 澳大利亚留学奋进奖学金介绍
 • 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย –>我就在等下如饥似渴地读书。
 • 口头语 [kǒutóuyǔ] สำนวนที่ติดปาก, คำเกริ่นติดปาก
 • 口头 [kǒutóu] ด้วยปาก

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!