สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 302013
 

有趣的漢語 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะว่าด้วยเรื่องการสอบ

 • 考試 การสอบ
 • 試卷 กระดาษข้อสอบ
 • 答卷 กระดาษคำตอบ
 • 考題 ข้อสอบ
 • 猜考題 /考前猜題 เก็งข้อสอบ
 • 選擇題 ข้อสอบปรนัย
 • 在線考試 การสอบออนไลน์
 • 筆試 สอบข้อเขียน
 • 口試 สอบปากเปล่า
 • 面試 สอบสัมภาษณ์
 • 補考 การสอบซ่อม
 • 期中考試 สอบกลางภาค
 • 期末考試 สอบปลายภาค
 • 吃鴨蛋 สอบได้ศูนย์
 • 名落孫山 สอบตก
 • 小考 สอบย่อย(quiz)
 • 監考 คุมสอบ
 • 監考人員 ผู้คุมสอบ
 • 考場 สถานที่สอบ
 • 考分 คะแนนสอบ
 • 學生考試作弊 นักเรียนทุจริตในการสอบ
 • 入學考試 สอบเข้าเรียน
 • 高考 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน
 • 考試科目 วิชาที่สอบ
 • 過去問題 ข้อสอบเก่า
 • 過去考題 ข้อสอบเก่า
 • 大學研究院考試 สอบเข้าปริญญาโท สอบเข้าปริญญาเอก
 • 缺考 ขาดสอบ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!