สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 302014
 

ศัพท์ประเภทของข่าวค่ะ

 • 新聞 [xīnwén] ข่าว
 • 新聞報道 /新聞報告 [xīnwén bàodào/xīnwén bàogào] รายงานข่าว
 • 體育新聞 [tǐyù xīnwén] ข่าวกีฬา
 • 政治新聞 [zhèngzhì xīnwén] ข่าวการเมือง
 • 國外新聞 [guówài xīnwén] ข่าวต่างประเทศ
 • 國內新聞 [guónèi xīnwén] ข่าวในประเทศ
 • 皇家新聞 [huángjiā xīnwén] ข่าวในพระราชสำนัก
 • 頭條新聞 [tóutiáo xīnwén] ข่าวพาดหัว
 • 社會新聞 [shèhuì xīnwén] ข่าวสังคม
 • 犯罪新聞 [fànzuì xīnwén] ข่าวอาชญากรรม
 • 經濟新聞 [jīngjì xīnwén] ข่าวเศรษฐกิจ
 • 科技新聞 [kējì xīnwén] ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 文化新聞 [wénhuà xīnwén] ข่าววัฒนธรรม
 • 本地新聞 /地方新聞 [běndì xīnwén/ dìfāng xīnwén] ข่าวภูมิภาค
 • 天氣新聞 [tiānqì xīnwén] ข่าวสภาพอากาศ
 • 災難新聞 [zāinàn xīnwén] ข่าวภัยพิบัติ
 • 娛樂新聞 [yúlè xīnwén] ข่าวบันเทิง
 • 八卦新聞 [bāguà xīnwén] ข่าวซุบซิบดารา
 • 短新聞 [duǎn xīnwén] ข่าวสั้น
 • 最新新聞 / 熱點新聞 [zuìxīn xīnwén/ rèdiǎn xīnwén] (hot news) ข่าวฮอตนิวส์
 • 網上新聞 [wǎngshàng xīnwén] ข่าวออนไลน์
 • 足球新聞 [zúqiú xīnwén] ข่าวฟุตบอล

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!