สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 222014
 

ศัพท์จีนเกี่ยวกับสารเคมี

 • 化学品 huàxuépǐn สารเคมี
 • 柠檬酸 níngméngsuān กรดมะนาว/กรดซิตริก
 • 尿酸 niàosuān กรดยูริค
 • 乳酸 rǔsuān กรดแลคติก
 • 二氧化碳 èryǎnghuàtàn คาร์บอนไดออกไซด์
 • 一氧化碳 yīyǎnghuàtàn คาร์บอนมอนอกไซด์
 • 甲醇 jiǎchún เมทานอล
 • 乙醇 yìchún เอทานอล
 • 福尔马林 fú’ěrmǎlín ฟอร์มาลีน
 • 氟化物 fúhuàwù ฟลูออไรด์
 • 硫磺酸 liúhuángsuān กรดซัลฟิวริก

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!