สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112014
 

ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน

ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน

ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน

  • 故事 gù shi นิทาน/เรื่องราว —— 事故 shì gù อุบัติเหตุ
  • 人名 rén míng ชื่อคน —— 名人 míng rén คนดัง/บุคคลที่มีชื่อเสียง
  • 奶牛 nǎi niú วัวนม —— 牛奶 niú nǎi นมวัว
  • 蜂蜜 fēng mì น้ำผึ้ง ——蜜蜂 mì fēng ผึ้ง
  • 说明 shuō míng อธิบาย —— 明说 míng shuō พูดตรงๆ
  • 上山 shàng shān ปีนเขา —— 山上 shān shàng บนเขา
  • 科学 kē xué วิทยาศาสตร์ ——学科 xué kē แขนงวิชา
  • 彩色 cǎi sè หลากสี ——色彩 sè cǎi สีสัน
  • 语法 yǔfǎ ไวยากรณ์—— 法语 fǎyǔ ภาษาฝรั่งเศส

ศัพท์ภาษาจีนที่สลับตำแหน่งกันได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!