สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 312011
 
27 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 3
เสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
26 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 2
นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ การใช้ห้องสมุด
3 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 1
นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ การทักทายด้วยวิธีอื่น ๆ
20 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 22
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 22 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ กีฬาแต่ละประเภทต่อ
19 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 21
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 21 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ประเภทกีฬา
18 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 20
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 20 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ คำขวัญ โอลิมปิก
3 / ส.ค. / 2551 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 19
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 19 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ประเทศ
3 / ก.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 18
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 18 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ มาสคอต โอลิมปิค
18 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 17
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 17 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับวันที่
15 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 16
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 16 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับตุ๊กตานำโชค
6 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 15

รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 15 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับเวลา
27 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 14
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 14 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่ / นั่งแท็�
22 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 13
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 13 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับการถามทาง
21 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 12
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 12 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ฤดู
16 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 11
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 11 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ปิดภาคฤดูร้อน
15 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 10
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 10 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ วันครอบครัว
8 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 9
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 9 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ เทศกาลสงกรานต์
24 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 8
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 8 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ เทศกาลเช็งเหม็ง
18 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 7
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 7 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับปีครบรอบปีเกิด
17 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 6
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 6 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ปีเกิด

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!