สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 152013
 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 災害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然災害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人為災害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 災害現場 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 乾旱,旱災 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水災, 洪災 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火災 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援隊 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救隊 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 災民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇難者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇難者遺體 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失蹤 [shīzōng] สูญหาย
 • 倖存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 救護車 [jiùhùchē] รถพยาบาล
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴風雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 閃電 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷擊 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷電擊中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙塵暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 颶風 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龍捲風 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 颱風 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 風暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海嘯 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龍捲 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆發 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火災 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!