สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072013
 

 • 雨 [yǔ] ฝน –> 我們這兒已經進入雨季了,每天都有雨。
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  雨停了 [yǔtíngle] ฝนหยุดแล้ว
 • 閃電 [shǎndiàn] ฟ้าผ่า
 • 打雷 [dǎléi] ฟ้าร้อง
 • 雨傘 [yǔsǎn] ร่มกันฝน
 • 帶傘 [dàisǎn] พกร่ม/นำร่มติดตัวไป –> 雨季來了,別忘了帶傘。 ฤดูฝนมาแล้ว อย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วย
 • 太陽傘 [tàiyángsǎn] ร่มกันแดด
 • 雨衣 [yǔyī] เสื้อกันฝน
 • 下大雨 [xiàdàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 下小雨 [xiàxiǎoyǔ] ฝนตกเบา/ฝนตกปรอยๆ
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 雨滴/雨點 [yǔdī/yǔdiǎn] เม็ดฝน/หยดน้ำฝน
 • 煙雨朦朧 [yānyǔ ménglóng]  ทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ
ติดตามภาษาจีน intrend ได้ที่ : ภาษาจีน intrend

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!