สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 182013
 

คำอวยพรวันปีใหม่

祝你…  ของอวยพรให้…

 • 財源廣進 [cáiyuán guǎngjìn] เงินทองไหลมาเทมา
 • 財源滾滾 [cáiyuán gǔngǔn] เงินทองไหลมาเทมา
 • 春節愉快 [chūnjié yúkuài]  มีความสุขในวันตรุษจีน
 • 大吉大利 [dàjí dàlì] ขอให้มีมหามงคล ผลกำไรเพิ่มพูล
 • 福祿雙全 [fúlù shuāngquán]  มีทั้งโชคและเงินทอง
 • 工作順利 [gōngzuò shùnlì] การงานราบรื่น
 • 恭賀新禧 [gōnghè xīnxǐ] ขอให้มีแต่เรื่องน่ายินดีปรีดา
 • 恭喜發財 [gōngxǐ fācái] ขอให้ร่ำรวย
 • 好運年年 [hǎoyùn niánnián] โชคดีทุกปี
 • 吉祥如意 [jíxiáng rúyì] สมปรารถนา
 • 皆大歡喜 [jiēdà huānxi] ดีอกดีใจกันทุกคน
 • 金玉滿堂 [jīnyù mǎntáng] ร่ำรวยเงินทอง/เงินทองเต็มคลัง
 • 聯歡晚會 [liánhuānwǎnhuì] งานเลี้ยงฉลองตอนเย็น
 • 聯歡會 [liánhuānhuì] งานเลี้ยงฉลอง
 • 龍馬精神 [lóngmǎ jīngshén] สุขภาพแข็งแรง
 • 年年如意 [niánniánrúyì] สมหวังตลอดไป
 • 年年有餘 [niánnián yǒuyú] มีกินมีใช้ในทุกๆปี
 • 年年發財 [niánnián fācái] รำรายตลอดไป
 • 普天同慶 [pǔtiān tóngqìng] ทั่วแดนร่วมฉลอง
 • 身體健康 [shēntǐ jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง
 • 事事順利 [shìshì shùnlì] ทุกเรื่องราบรื่น
 • 四季平安 [sìjì píng’ān] ปลอดภัยตลอดปี
 • 歲歲平安 [suìsuìpíngān] ปลอดภัยทุกปี
 • 天天快樂,年年好運。[tiāntiānkuàilè, niánnián hǎoyùn] มีความสุขทุกวัน โชคดีทุกปี
 • 萬事如意 [wànshìrúyì] สมความปรารถนา
 • 萬事大吉 [wànshìdàjí] เป็นศิริมงคลทุกอย่าง
 • 萬古長青 [wàngǔ chángqīng] รุ่งเรืองชั่วนิรันดร
 • 五福臨門 [wǔfú línmén] ขอให้ความสุขมาเยือนถึงที่
 • 喜氣臨門 [xǐqì línmén] พบแต่ความยินดีปรีดา
 • 希望你玩得高興 [xīwàng nǐwándegāoxìng] หวังว่าเที่ยวอย่างสนุกสนาน
 • 新正如意, 新年發財。 [xīnzhèngrúyì, xīnniánfācái] สมปรารถนา ปีใหม่ร่ำรวย
 • 新春大吉 [xīnchūn dàjí] ขอให้ประสบพบมหามงคลในปีใหม่นี้
 • 新春萬福 [xīnchūn wànfú] มหามงคลปีใหม่
 • 新年快樂 [xīnnián kuàilè] สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่
 • 新年朝氣 [xīnnián zhāoqì] ปีใหม่สดใสมีชีวิตชีวา
 • 新年聯歡會 [xīnnián liánhuānhuì] งานเลี้ยงฉลองปีใหม่
 • 新年快樂 [xīnnián kuàilè] สุขสันต์วันปีใหม่
 • 新年進步 [xīnnián jìnbù] ขอให้ก้าวหน้าในปีใหม่นี้
 • 欣欣向榮 [xīnxīn xiàngróng] เจริญเฟื่องฟู
 • 心想事成 [xīnxiǎng shìchéng] คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น/สมดังใจปรารถนา
 • 一切順利 [yīqiè shùnlì] ราบรื่นทุกเรื่อง
 • 一元復始  [yīyuán fùshǐ] เริ่มต้นศักราชใหม่
 • 一帆風順 [yīfānfēngshùn] ทุกอย่างราบรื่น
 • 一本萬利 [yīběnwànlì] ลงทุนสิ่งใด ขอให้ได้กำไรมหาศาล
 • 招財進寶  [zhāocái jìnbǎo] เงินทองไหลมาเทมา
 • 祝賀新年 [zhùhè xīnnián] ขออวยพรวันปีใหม่
 • 祝大家幸福 [zhùdàjiā xìngfú] ขอให้ทุกคนมีความสุข
 • 祝您步步高升 [zhùnín bùbùgāoshēng] เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
 • 祝你好運 [zhùnǐhǎoyùn] ขอให้โชคดี
 • 祝你幸福 [zhùnǐxìngfú] ขอให้มีความสุข
 • 祝你成功 [zhùnǐchénggōng] ขอให้ประสบความสำเร็จ
 • 祝你身心愉快 [zhùnǐshēnxīnyúkuài] ขอให้สุขกายสบายใจ
 • 祝你萬事如意 [zhùnǐwànshìrúyì] ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
 • 祝你全家幸福 [zhùnǐquánjiāxìngfú] ขอให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆ
 • 祝你工作順利 [zhùnǐgōngzuòshùnlì] ขอให้การงานราบรื่น
 • 祝你身心健康 [zhùnǐshēnxīnjiànkāng] ขอให้ร่างกายแข็งแรง
 • 祝你生活幸福 [zhùnǐshēnghuóxìngfú] ขอให้มีความสุขในชีวิต
 • 祝你學習進步 [zhùnǐxuéxíjìnbù] ขอให้ก้าวหน้าในการเรียน
 • 祝你福如東海,壽比南山。 [zhùnǐfúrúdōnghǎishòubǐnánshān] ขอให้มีโชคลาภวาสนามากๆ อายุยืนยาวคำอวยพร

คำอวยพรวันเกิด (生日祝福語)

 • 長命百歲 [chángmìng bǎisuì] อายุยืนนับร้อยปี
 • 長壽百歲 [chángshòu bǎisuì] อายุยืนนับร้อยปี
 • 福壽萬萬年 [fúshòu wànwànnián] มีความสุขและอายุยืนหมื่นๆ ปี
 • 福壽雙全 [fúshòu shuāngquán] มีทั้งความสุขและอายุยืนยาว
 • 福如東海,壽比南山。[fúrúdōnghǎi, shòubǐnánshān] มีความสุขดั่งทะเลตะวันออก อายุยืนดั่งภูเขาทางใต้
 • 生日好 [shēngrì hǎo] สุขสันต์วันเกิด
 • 生日快樂 [shēngrì kuàilè] มีความสุขในวันเกิด/สุขสันต์วันเกิด
 • 生日快樂!天天開心![shēngrì kuàilè! Tiāntiān kāixīn!] สุขสันต์วันเกิด! ทุกวันมีความสุข!
 • 生日愉快 [shēngrì yúkuài] มีความสุขในวันเกิด
 • 祝你生日快樂,許個願吧。 [zhùnǐshēngrìkuàilè, xǔgèyuànba] ขอให้มีความสุขในวันเกิด อธิฐานสิ

คำอวยพรวันแต่งงาน

 • 永結同心 [yŏngjié tóngxīn] รักกันกลมเกลียวตลอดไป
 • 天作之合 [tiānzuò zhīhé] สวรรค์ส่งมาให้เป็นคู่กัน
 • 天長地久 [tiāncháng dìjiǔ] ตราบเท่าชั่วฟ้าดินสลาย
 • 新婚燕爾 [xīnhūn yàněr]  ข้าวใหม่ปลามัน
 • 白頭偕老 [báitóu xiélǎo] ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร
 • 婚姻美滿 [hūnyīn měimǎn] สมรักสมรส สุขสมหวัง
 • 天偶佳成 / 天成佳偶 [tiānǒu jiāchéng/tiānchéng jiāǒu] ฟ้าสวรรค์บันดาลให้เป็นคู่ชีวิต
 • 永浴愛河 [yǒngyù àihé]  ความรักอยู่คู่ฟ้าดิน
 • 金玉良緣 [jīnyù liángyuán] บุพเพสันนิวาสที่สมบูรณ์พูลสุข
 • 金枝玉葉 [jīnzhī yùyè] กิ่งทองใบหยก
 • 珠聯璧合 [zhūlián bìhé]  เข้ากันได้เหมือนกิ่งทองใบหยก (คู่ที่สมบูรณ์แบบ)
 • 百年好合 [bǎinián hǎohé]  ขอให้รักกันตลอดไป
 • 相親相愛 [xiāngqīn xiāng ài] รักใคร่ซึ่งกันและกัน
 • 欽瑟和鳴 / 如鼓琴瑟 [qīnsè hémíng  / rúgǔ qínsè]  เข้ากันได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งเหมือนเสียงบรรเลงของดนตรี
 • 福祿鴛鴦 [fúlù yuānyāng]  คู่สร้างคู่สมที่โชคดีใความสุข
 • 花好月圓 / 吉日良辰 [huāhǎo yuèyuán / jírì liángchén]  ฤกษ์งามยามดีของคู่สมรส
 • 心心相印 [xīnxīn xiāngyìn]  หัวใจตรงกัน จิตใจผูกพันซึ่งกันและกัน
 • 瓜瓞綿綿 [guādié miánmián] ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
 • 祝你們永遠幸福 [zhùnǐmen yǒngyuǎnxìngfú] ขออวยพรให้คุณทั้งสองมีความสุขตราบนิรันดร
 • 祝你們生活美滿 [zhùnǐmen shēnghuóměimǎn] ขออวยพรให้คุณทั้งสอง จงมีชีวิตที่งามพร้อมบริบูรณ์
 • 永結同心 [yǒngjié tóngxīn] น้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไป
 • 喝喜酒  [hēxǐjiǔ] ดื่มเหล้ามงคล
 • 雙喜 [shuāngxǐ] มงคลคู่

คำอวยพรการเดินทาง

 • 旅途快樂 [lǚtú kuàilè] เดินทางอย่างมีความสุข
 • 一帆風順 [yīfān fēngshùn]  ทุกอย่างราบรื่น
 • 一路順風  [yīlù shùnfēng]   เดินทางราบรื่น
 • 一路平安 [yílùpíng’ān]  เดินทางโดยสวัสดิภาพ

คำอวยพรเปิดกิจการ (開業賀詞)

 • 百年大業 [bǎinián dàyè] กิจการใหญ่โตและยืนยง
 • 財源廣進 [cáiyuán guǎng jìn] แหล่งการเงินหลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกด้าน
 • 貨如輪轉 [huòrú lúnzhuǎn] สินค้าหมุนเวียนเหมือนล้อรถ อุปมาว่า สินค้าขายคล่องขายดี ดุจดังเทน้ำเทท่า
 • 根深葉茂 [gēnshēn yèmào] รากฐานมั่นคง กิจการเจริญรุ่งเรือง
 • 吉祥開業 [jíxiáng kāiyè] โชคดีมีมงคลวันเปิดกิจการ
 • 事業發達 [shìyè fādá] กิจการเจริญรุ่งเรือง
 • 事業昌隆 [shìyè chānglóng] ธุรกิจเจริญรุ่งเรื่อง
 • 如日中天 [rúrì zhōngtiān] เจริญรุ่งเรืองดุจดั่งพระอาทิตย์กลางท้องฟ้า
 • 欣欣向榮  [xīnxīn xiàngróng]  เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู
 • 閃光的事業,美好的願景 [shǎnguāngdeshìyè, měihǎodeyuànjǐng] กิจการรุ่งเรือง มีวิสัยทัศน์งดงาม
 • 偉業千秋 [wěiyè qiānqiū] กิจการยิ่งใหญ่ตลอดไป
 • 興旺發達 [xīngwàng fādá] เจริญรุ่งเรือง
 • 生意興隆 [shēngyìxīnglóng] การค้าเจริญรุ่งเรือง
 • 生意如春風, 財源似流水。[shēngyì rúchūnfēng, cáiyuán shìliúshuǐ] การค้าดั่งลมฤดูใบไม้ผลิ ทรัพย์สินดั่งสายน้ำ
 • 事業成功 [shìyè chénggōng] ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • 祝你事業發達 [zhùnǐshìyèfādá] ขอให้เจริญรุ่งเรืองในงานอาชีพ

คำอวยพรเทศกาลต่างๆ

 • 新年快樂 [xīnnián kuàilè] สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่
 • 春節快樂 [chūnjié kuàilè] สุขสันต์วันตรุษจีน
 • 情人節快樂  [qíngrénjié kuàilè]  สุขสันต์วันวาเลนไทน์
 • 聖誕節快樂 [shèngdànjié kuàilè] สุขสันต์วันคริสมาส

คำอวยพรอื่นๆ

 • 學習進步,學業進步 [xuéxíjìnbù, xuéyèjìnbù] ก้าวหน้าในการเรียน
 • 學習成功, 學業有成 [xuéxí chénggōng, xuéyè yǒuchéng] ประสบความสำเร็จในการเรียน
 • 工作愉快 [gōngzuò yúkuài] มีความสุขในการทำงาน
 • 祝福你 [zhùfúnǐ] ขอให้โชคดี
 • 幸福生活 [xìngfú shēnghuó] มีชีวิตที่ผาสุก

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!