สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 272013
 
 • 微笑,出自内心的,是钱买不到的礼物 !
  [wéixiào, chūzìnèixīnde, shìqiánmǎibùdàodelǐwù]
  รอยยิ้มที่มาจากใจ เป็นของขวัญที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา
 • 家里的垃圾知清倒,内心的垃圾 (贪 嗔 痴) 不知倒。
  [jiālǐ de lājī zhīqīngdào, nèixīn de lājī (tān chēn chī) bùzhīdào]
  ขยะสกปรกในบ้านรู้จักเททิ้ง, ขยะสกปรกในใจ (โลภ, โกรธ, หลง) กลับไม่รู้จักเททิ้ง
 • 不要向你的身外觅求真理,因为真理就在你的身体里面,此外无处可觅。
  [bùyào xiàng nǐ de shēnwài mìqiúzhēnlǐ, yīnwéi zhēnlǐ jiùzàinǐ de shēntǐ lǐmiàn, cǐwàiwúchù kěmì]
  อย่าหาสัจธรรมจากภายนอก เพราะสัจธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวคุณ ไม่สามารถหาได้จากภายนอก
 • 不要让欲望越过需求!

  [Bú yào ràng yùwàng yuèguò xūqiú]
  อย่าให้ความโลภมากกว่าความต้องการ
 • 从没有人因给予而变穷的。
  [cóng méiyǒu rén yīn jǐyǔ ér biàn qióng de]
  แต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกลายเป็นคนจนจากการให้ (给予[jǐyǔ] ให้)
 • 相识满天下,知心能几人。
  [xiāngshímǎntiānxià, zhīxīnnéngjǐrén]
  คนรู้จักมีทั่วหล้า คนรู้ใจจะมีสักกี่คน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!