สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 降半旗 เจี้ยงปั้นฉี,jiàngbànqí
หรือบางทีก็เรียกว่า 下半旗 เซี่ยปั้นฉี,xiàbànqí =ลดธงลงครึ่งเสา (เพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต)
例句:

 • 今天是全国哀悼的日子,全国到处都降半旗。
  jīntiānshìquánguó’āidàoderìzi,quánguódàochùdōujiàngbànqí
  วันนี้เป็นวันไว้อาลัยของทั่วประเทศ ทุกหนทุกแห่งในทั่วประเทศต่างลดธงลงครึ่งเสา

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องค่ะ

 • 降半旗致哀/降半旗志哀
  jiàngbànqízhì’āi (สองคำนี้่อ่านเสียงเดียวกันค่ะ)
  ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไว้อาลัย
 • 致哀 zhì’āi ไว้อาลัย,แสดงความเสียใจ
 • 志哀 zhì’āi ไว้อาลัย
 • 哀悼 āidào ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!