สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 152013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 驱逐 อ่านว่า qūzhú ขับไล่

例句:

 • 这些事件导致一些高级外交官被驱逐出境。(外交官 ฑูต ,导致 ทำให้เกิด…ขึ้น ,高级 ชั้นสูง)
  Zhèxiē shìjiàn dǎozhì yīxiē gāojí wàijiāo guān bèi qūzhú chūjìng
  เรื่องราวเหล่านี้ทำให้นักการฑูตระดับสูงถูกขับไล่ออกนอกประเทศ
 • 他被驱逐出境了。
  Tā bèi qūzhú chūjìngle
  เขาถูกขับไล่ออกนอกประเทศแล้ว
 • 我们把偷渡入境的外国人驱逐出境。(偷渡  tōudù ลักลอบเข้าประเทศ)
  Wǒmen bǎ tōudù rùjìng de wàiguó rén qūzhú chūjìng.
  พวกเราขับไล่ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศออกไป

(偷渡 ลักลอบเข้าเมือง ,入境 เข้าประเทศ )

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 驱逐舰  [qūzhújiàn] เรือพิฆาต
 • 驱逐机  [qūzhújī] เครื่องบินขับไล่
 • 驱逐出境 [qūzhúchūjìng]  เนรเทศออกนอกประเทศ ,ขับไล่ออกนอกประเทศ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!