สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^ เรียนกันทุกวัน ได้สาระความรู้จีนทุกวัน5555+
วันนี้เสนอคำว่า 性别歧视 อ่านว่า xìngbiéqíshì =การกีดกันทางเพศ
(มาจาก 性别 เพศ,歧视 เหยียดหยาม)

例句:

  • 性别歧视发生在许多工作场所。
    xìngbiéqíshìfāshēngzàixǔduōgōngzuòchǎngsuǒ
    การกีดกันทางเพศได้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหลายแห่ง
  • 我们公司有没有性别歧视。
    wǒmengōngsīyǒuméiyǒuxìngbiéqíshì
    บริษัทของพวกเรามีการกีดกันทางเพศหรือไม่?

เพิ่มเติมที่ควรรู้ค่ะ
Feminist หรือผู้สนับสนุนกระบวนการเพื่อความเท่าเทียมเสมอภาคของสิทธิสตรี
女权主义者 nǚquánzhǔyìzhě
男女平等主义者 nánnǚpíngděngzhǔyìzhě

Feminism หรือลัทธิที่ให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่ผู้หญิง
女性主义 nǚxìngzhǔyì (มาจาก 女性 เพศหญิง,主义 ลัทธิ)
女权主义 nǚquánzhǔyì (มาจาก 女权 สิทธิสตรี,主义 ลัทธิ)

***男女平等 nánnǚpíngděng =gender equality ความเท่าเทียมกันทางเพศ
(มาจาก 男 =ชาย ,女 =หญิง, 平等 =เสมอภาค)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!