สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 242013
 

…不…白不… […ไม่…ก็น่าเสียดาย/…ไม่…ก็เสียเปล่า]

  • 不做白不做  [bùzuò báibuzuò] ไม่ทำก็น่าเสียดาย
  • 不吃白不吃 [bùchī báibuchī] ไม่กินก็น่าเสียดาย
  • 不卖白不卖 [bùmài báibumài] ไม่ขายก็น่าเสียดาย
  • 不买白不买 [búmǎi báibumǎi] ไม่ซื้อก็น่าเนียดาย
  • 不拿白不拿 [bùná báibuná] ไม่เอาก็น่าเสียดาย
  • 不骗白不骗 [bùpiàn báibupiàn] ไม่โกงก็น่าเสียดาย
  • 不看白不看 [bùkàn báibukàn] ไม่ดูก็น่าเสียดาย

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!