สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072013
 

มี 2 คำ ที่น่าสนใจ คือ 看重 กับ 重要

  • 看重 【Kànzhòng】แปลว่า ให้ความสำคัญ/เน้นไปที่… เป็นคำกริยา
  • 重要 【zhòngyào】แปลว่า สำคัญ เป็นคำคุณศัพท์

เช่น

  • 这件事情很重要 — เรื่องนี้สำคัญ

ตัวอย่างประโยคที่มี 看重 กับ 重要 คู่กัน

  • 家里人不看重礼貌因为觉得品德比较重要。
    Jiālǐ rén bù kànzhòng lǐmào yīnwèi juéde pǐndé bǐjiào zhòngyào.
    ทางบ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาท เพราะเห็นว่าคุณธรรมสำคัญกว่า

เครดิต : ครูดิว ติวจีนกลาง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!