สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 022013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 对得起 duìdeqǐ=มีค่าใน…,ไม่ละอายใจต่อ….,ไม่ทำให้ผิดหวัง
[be worthy of;treat sb.fairly;can face sb.]
无愧于人;不辜负。也说“对得住”
(เพื่อนๆหลายคนอาจเคยได้ยินแต่ 对不起 ที่แปลว่า ขอโทษ วันนี้เลยหา对得起 มาฝากค่ะน่าจะเป็นประโยชน์)

ตัวอย่าง

  • 人要对得起自己。คนต้องมีค่าในตนเอง
  • 你只做了对得起人的事,也就罢了。คุณแค่ทำเรื่องที่ไม่ละอายใจต่อผู้คน ก็พอแล้ว
  • 只有努力学习,才对得起父母。เพียงแค่ตั้งใจเรียน ก็ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

อ้างอิงจาก ศัพท์สำนวนจีน กลุ่มคำ3อักษรค่ะ
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!