สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำว่า โรคเรื้อรัง/เฉียบพลันในภาษาจีนค่ะ

โครงสร้างง่ายๆ 急性 jíxìng +ชื่อโรค =โรค….เฉียบพลัน

  • 急性膀胱炎 jíxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
  • 急性肾衰竭 jíxìngshènshuāijié ไตวายเฉียบพลัน
  • 急性阑尾炎 jíxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

慢性 mànxìng +ชื่อโรค =โรค….เรื้อรัง

  • 慢性膀胱炎 mànxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
  • 慢性肾衰竭 mànxìngshènshuāijié ไตวายเรื้อรัง
  • 慢性阑尾炎 mànxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง

แถมวลีฮิตติดปากพี่น้องชาวไทย 55

  • 三十泰铢治百病 sānshítàizhūzhìbǎibìng 30บาทรักษาทุกโรค
  • 三十泰铢治百病计划 sānshítàizhūzhìbǎibìngjìhuà โครงการ30บาทรักษาทุกโรค
  • 三十泰铢治百病政策 sānshítàizhūzhìbǎibìngzhèngcè นโยบาย30บาทรักษาทุกโรค

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!