สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 292013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 种族歧视 zhǒnɡzúqíshì ,จ่งจู๋ฉีซื่อ=(racial discrimination)เหยียดสีผิว/เชื้อชาติ

  • 例句:爱德华是个种族歧视者,拒绝聘用黑人。
    àidéhuáshìgèzhǒngzúqíshìzhě,jùjuépìnyònghēirén
    เอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่เหยียดสีผิว เขาปฏิเสธที่จะว่าจ้างคนผิวดำ

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

  • 爱德华 àidéhuá อ้ายเต๋อฮว๋า =เอ็ดเวิร์ด
  • 拒绝 jùjué จวี้เจวี๋ย =ปฏิเสธ
  • 聘用 pìnyòng พิ่นย่ง= ว่าจ้าง
  • 黑人 hēirén เฮยเหริน= คนผิวดำ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!