สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 172013
 

ลักษณะนาม 顿 [dùn]

1. 用于饮食 ใช้กับอาหารการกิน/ระบุความถี่ของการกินอาหารเป็นมื้อ

  • 一顿饭 อาหาร1มื้อ
  • 一顿早餐 อาหารเช้า1มื้อ
  • 三顿饭 อาหาร3มื้อ
  • 饱餐一顿 กินอิ่ม1มื้อ

2. 用于批评,斥责,劝说,打骂等行为 ใช้กับการตำหนิ,วิจารณ์ ,ประฌาน,ดุด่า,ชักชวน ,เกลี้ยกล่อม,คำแนะนำ,ทุบตี(ใช้1เป็นตัวเลขแสดงเท่านั้น)

  • 批评了一顿 วิพากษ์วิจารณ์
  • 痛骂了一顿 ด่าอย่างหนำใจ
  • 打一顿 ทุบตีเฆี่ยนตี
  • 骂一顿 ดุด่าว่ากล่าว
  • 说了他一顿 ตำหนิติเตียน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!