สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 132013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^
พบกันอีกเช่นเคยค่ะกับสาระน่ารู้จีนๆ
วันนี้จะเสนอคำที่พุทธศาสนิกชน/佛教徒 ควรรู้และต้องรู้
คำว่า อาตมา,โยม,ลาสึก,พุทธบริษัท4 ในภาษาจีนเรียกว่าอะไรบ้าง?

 • 贫僧 pínsēng , 衲子 nàzǐ  อาตมา(คำที่ใช้เรียกตนเองของพระภิกษุสงฆ์)
 • 施主 shīzhǔ  โยม (เป็นคำที่พระใช้เรียกผู้่ที่บริจาคปัจจัยอุปถัมภ์วัด)
 • 还俗 huánsú  ลาสึกจากพระเป็นฆราวาส
 • 四众 sìzhòng  พุทธบริษัท4 คือ
  • ภิกษุ (比丘 bǐqiū )
  • ภิกษุณี (比丘尼 bǐqiūní )
  • อุบาสก (优婆塞 yōupósāi)
  • อุบาสิกา (优婆夷 yōupóyí)

แถมประดับไว้ประดับความรู้ค่ะ
พระอริยบุคคลทั้ง4

 1. พระโสดาบัน"须陀洹 xūtuóhuán"
 2. พระสกิทาคามี “斯陀含 sītuóhán"
 3. พระอนาคามี "阿那含 ānàhán "
 4. พระอรหันต์ "阿罗汉 āluóhàn"

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!