สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 122013
 

有趣的漢語 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับนาฬิกากันค่ะ

 • 時鐘 shízhōng นาฬิกา
 • 鬧鐘 nàozhōng นาฬิกาปลุก
 • 圭表 guībiǎo นาฬิกาแดด
 • 沙鍾 shāzhōng นาฬิกาทราย
 • 台鐘 táizhōng นาฬิกาตั้งพื้น/ตั้งโต๊ะ
 • 擺鐘 bǎizhōng นาฬิกาที่มีลูกตุ้ม
 • 手錶 shǒubiǎo นาฬิกาข้อมือ
 • 跑表 pǎobiǎo นาฬิกาจับเวลา
 • 壁鍾 bìzhōng นาฬิกาแขวน
 • 數字時鐘 shùzìshízhōng นาฬิกาดิจิตอล (แบบตัวเลข)
 • 電子錶 diànzǐbiǎo  นาฬิกาดิจิตอล (แบบนาฬิกาข้อมือ)
 • 機械錶 jīxièbiǎo นาฬิกาเข็ม (นาฬิกาแบบกลไก)
 • 懷錶 huáibiǎo นาฬิกาพก
 • 石英鐘  shíyīngzhōng นาฬิกาควอตซ์
 • 男士手錶 nánshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพบุรุษ
 • 女士手錶 nǚshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพสตรี
 • 防水錶  fángshuǐbiǎo นาฬิกากันน้ำ
 • 手錶電池 shǒubiǎodiànchí ถ่านนาฬิกา
 • 錶帶 biǎodài สายนาฬิกา
 • 大笨鐘 dàbènzhōng  นาฬิกาบิ๊กเบน
 • 鐘塔, 鐘樓  zhōngtǎ, zhōnglóu หอนาฬิกา
 • 錶針 biǎozhēn เข็มนาฬิกา
 • 時針、分針,  秒針 [shízhēn, fēnzhēn, miǎozhēn]  เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที
 • 順時針運轉 shùnshízhēnyùnzhuǎn หมุนตามเข็มนาฬิกา
 • 逆時針運轉 nìshízhēnyùnzhuǎn หมุนทวนเข็มนาฬิกา
 • 順時針 shùnshízhēn ตามเข็มนาฬิกา
 • 逆時針 nìshízhēn ทวนเข็มนาฬิกา
 • 調時間 tiáoshíjiān ปรับตั้งเวลา (調時)
 • 對錶, 對時間 duìbiǎo, duìshíjiān เทียบเวลา
 • 鐘頭 zhōngtóu ชั่วโมง
 • 鐘點的讀法  zhōngdiǎndedúfǎ วิธีบอกเวลานาฬิกา
 • 手錶品牌  shǒubiǎopǐnpái ยี่ห้อนาฬิกา
 • 一見鍾情  yíjiàn zhōngqíng รักแรกพบ

เกร็ดความรู้ค่ะ (แต่คงมีเพื่อนๆบางคนทราบแล้ว)
ของขวัญต้องห้ามในจีน=> นาฬิกา 鍾 zhōng (จง)
****สาเหตุที่ไม่ควรมอบนาฬิกาให้เป็นของขวัญเนื่องจากคําว่า มอบนาฬิกา 送鍾 sòngzhōng (ซ่งจง) ไปพ้องเสียงกับคําว่า 送終 sòngzhōng (ซ่งจง) ซึ่งหมายถึง การเฝ้าดูแลญาติผู้ใหญ่ก่อนสิ้นใจตาย หรือหมายถึงการจัดการงานศพของญาติ ดังนั้น การให้นาฬิกา=แช่งให้ตายนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม…ศัพท์ภาษาจีน : เวลาและวันเดือนปี
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!