สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 272013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
พอดีเห็นมีคนถามมาในกลุ่มภ.จีนกลางสำหรับผู้เริ่มเรียน เลยอยากอธิบายค่ะ อิอิ
赶不上 VS 赶得上

赶不上 gǎnbushàng ตามไม่ทัน,ไม่ทัน,มาไม่ทัน,พลาด(รถ,รถไฟ,เครื่องบิน)
例句:

  • 我得早点去, 不然就赶不上火车了。
  • 她经常赶不上这班公共汽车。
  • 我们跑得很快,他们赶不上我们。

ศัพท์ควรรู้เพิ่มเติมค่ะ

  • 赶不上时代 gǎnbushàngshídài ,落伍 luòwǔ ,过时 guòshí = ล้าสมัย,ล้าหลัง
  • 赶时髦 gǎnshímáo ตามแฟชั่น ตามสมัย
  • 赶得上潮流、赶得上时髦. ตามทันกระแส/แฟชั่น
  • 不上潮流,赶不上时髦 ตามไม่ทันกระแส/แฟชั่น
  • คำตรงข้าม赶不上 คือ ” 赶得上 “gǎndeshàng ทัน/ตามทัน

例句:

  • 我要换乘的航班下午两点半起飞,我还能赶得上 吗 ?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!