สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 222014
 

有趣的漢語 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่า “ตกรถ,ตกเรือ,ตกเครื่องบิน” ในภาษาจีนค่ะ

誤車 [wùchē] ตกรถ

 • 我看錯了時間,所以誤了最後一班車。
  ฉันดูเวลาผิด จึงทำให้พลาดรถเที่ยวสุดท้าย
 • 要是我們按時到, 就不會誤車了。
  ถ้าหากพวกเรามาถึงตามกำหนดเวลา ก็จะไม่ตกรถแล้ว

誤船 [wùchuán] ตกเรือ

 • 我們差一點就誤了船。
  พวกเราเกือบจะตกเรือแล้ว

誤機,誤飛機 [wùjī , wùfēijī] ตกเครื่องบิน

 • 只晚了五分鐘而已,沒想到就誤了一趟飛機。
  ช้าไปแค่ห้านาทีเอง คิดไม่ถึงว่าตกเครื่องบินเสียแล้ว
 • 如果你不想誤飛機,那就快點。
  ถ้าหากคุณไม่อยากตกเครื่องบิน งั้นก็รีบหน่อย!
 • 這個星期你誤了3次飛機 ,你老是遲到。
  สัปดาห์นี้คุณตกเครื่องบินมาแล้วสามครั้ง…..คุณมาสายอยู่เรื่อยๆ

(คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา ในที่นี้คือ 老是遲到 =มาสายอยู่เรื่อยๆ )

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

May 252013
 

有趣的漢語 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่า “ตกรถ,ตกเรือ,ตกเครื่องบิน” ในภาษาจีนค่ะ

誤車 [wùchē] ตกรถ

 • 我看錯了時間,所以誤了最後一班車。
  ฉันดูเวลาผิด จึงทำให้พลาดรถเที่ยวสุดท้าย
 • 要是我們按時到, 就不會誤車了。
  ถ้าหากพวกเรามาถึงตามกำหนดเวลา ก็จะไม่ตกรถแล้ว

誤船 [wùchuán] ตกเรือ

 • 我們差一點就誤了船。
  พวกเราเกือบจะตกเรือแล้ว

誤機,誤飛機 [wùjī , wùfēijī] ตกเครื่องบิน

 • 只晚了五分鐘而已,沒想到就誤了一趟飛機。
  ช้าไปแค่ห้านาทีเอง คิดไม่ถึงว่าตกเครื่องบินเสียแล้ว
 • 如果你不想誤飛機,那就快點。
  ถ้าหากคุณไม่อยากตกเครื่องบิน งั้นก็รีบหน่อย!
 • 這個星期你誤了3次飛機 ,你老是遲到。
  สัปดาห์นี้คุณตกเครื่องบินมาแล้วสามครั้ง…..คุณมาสายอยู่เรื่อยๆ

(คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา ในที่นี้คือ 老是遲到 =มาสายอยู่เรื่อยๆ )

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!