สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122013
 

有趣的漢語 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^

 • การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 傳統足球賽
 • การแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนประเพณี 傳統學校足球賽

ตัวอย่างเช่น

 • 朱拉隆功大學與法政大學傳統足球賽。
  Zhūlālónggōngdàxué yǔ Fǎzhèngdàxué chuántǒng zúqiúsài
  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์
 • 第68屆朱拉隆功大學與法政大學傳統足球賽。
  dì 68 jiè Zhūlālónggōngdàxué yǔ Fǎzhèngdàxué chuántǒng zúqiúsài
  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ครั้งที่68

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 傳統 chuántǒng ประเพณีอันตกทอดมาแต่โบราณกาล
 • 足球賽 zúqiúsài การแข่งขันฟุตบอล
 • 朱拉隆功大學 zhūlālónggōngdàxué จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 法政大學 fǎzhèngdàxué มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 與 yǔ กับ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!