สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^

 • การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 传统足球赛
 • การแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนประเพณี 传统学校足球赛

ตัวอย่างเช่น

 • 朱拉隆功大学与法政大学传统足球赛。
  Zhūlālónggōngdàxué yǔ Fǎzhèngdàxué chuántǒng zúqiúsài
  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์
 • 第68届朱拉隆功大学与法政大学传统足球赛。
  dì 68 jiè Zhūlālónggōngdàxué yǔ Fǎzhèngdàxué chuántǒng zúqiúsài
  การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ครั้งที่68

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 传统 chuántǒng ประเพณีอันตกทอดมาแต่โบราณกาล
 • 足球赛 zúqiúsài การแข่งขันฟุตบอล
 • 朱拉隆功大学 zhūlālónggōngdàxué จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 法政大学 fǎzhèngdàxué มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 与 yǔ กับ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!