สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062013
 
没有一个人是胜过死的

ไม่มีใครเอาชนะความตายได้

“古今中外,除了这一位以外,没有一个人是胜过死的。”

Hebrews 2:14-15
孩子们既然同有血肉之体,他自己也照样成为血肉之体,为要借着死,消灭那掌握死权的魔鬼,
เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตาย คือพญามาร

并且要释放那些因为怕死而终身作奴仆的人。
และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
————————————

希伯来书二章十四至十五节告诉我们,祂不但胜过了死,祂还借着死,废除了那掌死权的,就是魔鬼。在这个宇宙当中掌死权的魔鬼,是神的对头。祂胜过了魔鬼,而且把它废掉。废掉它是为要释放我们这些人。圣经讲,我们这些人一生因为怕死,就成为一个被奴役的人,一生为奴,在恐惧之下生活。但这位主耶稣,祂胜过了死亡,是为要把我们从这个惧怕里释放出来,这实在是太好了!今天这位主耶稣,祂活过来之后,就成了一个无所不在的生命的灵。不要以为这是神话,这是一个事实。亲爱的朋友们,这个灵就是不能毁坏的生命,也是复活的生命。祂要带着这个生命进到你我的里面,成为我们的生命,好叫我们能够在这个会朽坏、受造的生命以外,得到另外一个不能毁坏的生命,也就是神的生命。今天这一个生命就等着你我来接受。

希伯来书 [Xībóláishū] หนังสือฮิบรู
祂 [tā] พระองค์, (God) in the third person form
朽坏 [xiǔhuài] เสื่อมสลาย, decayed

  One Response to “ภาษาจีนกับพระคริสต์ : ไม่มีใครเอาชนะความตายได้[没有一个人是胜过死的]”

  1. ดีใจมากที่เห็นเว็บ ภาษาจีน ดอทคอม มีสอนภาษาผ่านพระคำ

    ที่เฟสบุ๊คก็มีเอาภาษาจีนจากพระคำมาลงบ้างเหมือนกันค่ะ

    https://www.facebook.com/bb4mandarin

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!