สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 272013
 
 • 一个人的舌头, 几乎没有什么重量 , 却很少人能控制得了它。
  [yīgè rén de shétou, jīhū méiyǒu shé me zhòngliàng, què hěn shǎo rén néng kòngzhì déliǎo tā]
  ลิ้นของคนๆหนึ่ง แทบจะไม่มีอะไรหนักเลย แต่กลับมีน้อยคนนักที่สามารถควบคุมมันได้
 • 难道不知道一切进到口里的,是进到肚腹,然后排泄到外面去吗?
  [nándào bù zhīdào yīqiè jìn dào kǒu lǐ de, shì jìn dào dù fù, ránhòu páixiè dào wàimiàn qù ma?]
  ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป
  但从口里出来的,是发自内心,才会使人污秽。Matthew 15:17-18
  [dàn cóng kǒu lǐ chūlái de, shì fā zì nèixīn, cái huì shǐ rén wūhuì]
  แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน
 • 要知心中事 , 但听口中言。
  [yào zhīxīn zhōng shì, dàn tīng kǒuzhōng yán]
  อยากรู้เรื่องในใจเขา ก็จงฟังสิ่งที่เขาพูดออกมา

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!