สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062013
 
洗手

洗手

“ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจ ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังภายนอก”

这个法利赛人见耶稣吃饭之前不洗手,觉得奇怪。
ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างมือก่อนเสวยก็ประหลาดใจ

主对他说:“你们法利赛人把杯盘的外面洗净,但你们里面却充满了抢夺和邪恶。
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามภายนอก แต่ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้าย

无知的人哪,那造外面的,不也造里面吗?
คนโฉดเขลา ผู้ที่ได้สร้างภายนอกก็ได้สร้างภายในด้วยมิใช่หรือ

只要把里面的施舍出去,你们的一切就都洁净了。
แต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ภายใน และดูเถิด สิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลาย

Luke 11: 38-41

充满了 [chōngmǎnle] เต็มไปด้วย
抢夺 [qiǎngduó] การแย่งชิง
邪恶 [xié’è] ความชั่วร้าย
施舍 [shīshě] บริจาค, ให้ทาน
————————————–
人若赚得全世界,却丧了自己,赔上自己,有什么益处呢?
[rénruòzhuàndequánshìjiè, quèsànglezìjǐ, péishàngzìjǐ, yǒushémeyìchune?]
เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร

路加福音九章25节。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!