สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 142015
 

ปุจฉาสรรพนามในภาษาจีนค่ะ

1) 誰 shuí ใคร? (ใช้ถามหาคน) เช่น

 • 他是誰?
  Tā shì shuí?
  เขาเป็นใคร?
 • 桌子上的書是誰的?
  Zhuōzi shàng de shū shì shuí de.
  หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใคร?

2) 幾 jǐ กี่? (ใช้ถามจำนวนที่คาดว่าไม่เกินสิบ /ใช้ถามเวลา) เช่น

 • 你有幾個兒子?
  Nǐ yǒu jǐ gè er zi?
  คุณมีลูกชายกี่คน?
 • 你早上幾點起床?
  Nǐ zǎoshang jǐ diǎn qǐchuáng
  ตอนเช้าคุณตื่นกี่โมง?

3) 什麼 shénme อะไร? เช่น

 • 這是什麼書?
  Zhè shì shénme shū?
  นี่คือหนังสืออะไร?
 • 你正在找什麼?
  Nǐ zhèngzài zhǎo shénme?
  คุณกำลังหาอะไร?
 • 你最愛吃什麼?
  Nǐ zuì ài chī shénme
  คุณชอบกินอาหารอะไรมากที่สุด?

4) 怎麼 zěnme อย่างไร?/ยังไง? เช่น

 • 你知道嗎這個漢字怎麼寫?
  Nǐ zhīdào ma zhège hànzì zěnme xiě?
  เธอรู้ไหมว่า อักษรจีนตัวนี้เขียนยังไง?
 • 這個詞怎麼念?
  Zhège cí zěnme niàn?
  คำนี้อ่านยังไง?

5) 哪/哪兒/哪裡 nǎ /nǎr/ nǎlǐ ไหน? ที่ไหน? เช่น

 • 你最喜歡哪一種顏色?
  Nǐ zuì xǐhuān nǎ yī zhǒng yánsè?
  คุณชอบสีไหนมากที่สุด?
 • 你想吃哪一個蘋果?
  Nǐ xiǎng chī nǎ yīgè píngguǒ?
  คุณอยากกินแอปเปิ้ลลูกไหน?
 • 你是哪裡人?
  Nǐ shì nǎlǐ rén?
  คุณเป็นคนที่ไหน?
 • 你是哪國人?
  Nǐ shì nǎ guórén?
  คุณเป็นคนประเทศไหน?
 • 他在哪兒工作?
  Tā zài nǎr gōngzuò?
  เขาทำงานที่ไหน?

6) 怎樣/怎麼樣 zěnme /zěnme yàng เป็นอย่างไร?/ เป็นยังไง? เช่น

 • 聽說你不舒服,現在怎麼樣?
  Tīng shuō nǐ bú shūfú, xiànzài zěnme yàng?
  ได้ยินว่าเธอไม่สบาย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 • 今天天氣怎麼樣?
  Jīntiān tiānqì zěnme yàng
  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?

7) 什麼時候 shénme shíhòu เมื่อไหร่? เช่น

 • 我們什麼時候出發?
  Wǒmen shénme shíhòu chūfā?
  พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?

8) 多少 duōshǎo เท่าไหร่? เช่น

 • 你的電話號碼是多少?
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร?
 • 這個多少錢?
  Zhège duōshǎo qián?
  อันนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 蘋果一斤多少錢?
  píngguŏ yì jīn duō shăo qián?
  แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!