สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 262013
 

บันทึกภาษาจีน หรือ บันทึกรักภาษาจีน ก็คงไม่ผิด เพราะการเรียนรู้ภาษาใดๆ ให้ได้ดีก็ต้องเริ่มต้นจากความรัก บางครั้งเราไม่อาจใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เหตุผลหนึ่งก็คือความรู้ของเรายังน้อยเกินไป(อินพุทน้อยเกินไป) ดังนั้นจึงไม่มีเอ้าท์พุทออกมา วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คืออ่านทุกวันอ่านบ่อยๆ ฝึกจำทุกวัน จำบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็ซึมซับเข้าไปได้เองเหมือนกับต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตโดยที่เราไม่เห็นการเจริญเติบโตของมัน แต่จะออกดอกออกผลเมื่อผ่านไปนานวันเข้า เมื่อกล่าวถึงไวยากรณ์ภาษาจีนบางครั้งยิ่งอ่านก็ยิ่งสับสน(โดยเฉพาะตัวผมเอง) แต่การอ่านหรือฟังมากๆ สามารถช่วยได้ เพราะเราจะรู้ว่าประโยคแบบไหนที่เขาพูดกัน ประโยคแบบไหนที่มันดูแปลกๆห้วนๆ เพราะไม่เคยได้อ่านหรือได้ยินมาก่อน หลักสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาจีนก็คือต้องจำตัวอักษรจีนและวิธีเขียนให้แม่น ในขณะที่จดจำคำศัพท์ก็จำตัวอักษรจีนควบคู่ไปพร้อมกัน เมื่อเราแม่นในอักษรจีนแล้ว การเรียนรู้ภาษาจีนของเราก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และสิ่งสุดท้ายก็คือเสียง การเขียนคำอ่านด้วยภาษาไทยที่พบเห็นได้บ่อย หลายๆ คำจะเขียนไม่ตรงกับการออกเสียงจริง ถ้าเราจำเสียงนั้นไปพูดภาษาจีนล่ะก็ จะได้สำเนียงภาษาจีนที่ไม่ชัดไปด้วย เหมือนกับคนที่พูดภาษาไทยไม่ชัด เช่น กิน พูดเป็น กิง , บ้าน พูดเป็น บ้าง เป็นต้น

 • 慣例  [guànlì] ประเพณีนิยม/ความเคยชิน –> 按慣例 [ànguànlì] ตามกฎระเบียบ/ตามความเคยชิน
 • 常理 [cháng​lǐ] เหตุผลทั่วๆไป –> 按常理 ยึดตามเหตุผลทั่วไป / 不按常理 ไม่ยึดตามเหตุผลทั่วไป
 • 年齡 [nián​líng] อายุ –> 按真實年齡 ตามอายุจริง
 • 不利 [bùlì] เป็นโทษ(ไม่เป็นผลดี)/ไม่ราบรื่น –> 1.對身體健康不利 เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย 2. 飯後馬上喝茶對身體健康不利 ดื่มชาทันทีหลังทานอาหาร เป็นโทษต่อสุขภาพร่างกาย
 • 福利 [fúlì] สวัสดิการ –> 職工福利金 เงินสวัสดิการพนักงาน
 • 鼓勵 [gǔlì] ให้กำลังใจ –> 媽媽常常鼓勵我,讓我對自己有信心。 แม่ให้ให้กำลังใจฉันอยู่เสมอ ให้ฉันมีความมั่นใจในตนเอง
 • 考察  [kǎochá] ไปดูงาน –> 出國考察 ไปดูงานต่างประเทศ
 • 反正 [fǎnzhèng] อย่างไรเสีย –> 這部電腦反正不是我的 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างไรเสียก็ไม่ใช่ของฉัน
 • 家族 [jiā​zú]  วงศ์ตระกูล –> 家族輩份 ลำดับรุ่นวงศ์ตระกูล
 • 還是 [háishi]  ยังคง  –> 還是你好 ยังคงเป็นคุณที่ดีกว่า
 • 灰心 [huīxīn] ท้อแท้ใจ –> 請不要灰心呀! อย่าท้อแท้ใจไปเลย
 • 趕緊 [gǎn​jǐn] รีบ –> 你應該趕緊去看看醫生。 เธอควรจะรีบไปหาหมอ
 • 看不慣 [kànbuguàn]  ไม่ชอบ/ไม่อาจทนดู/รับไม่ได้ –> 1. 看不慣別人 ไม่อาจทนดูคนอื่น 2.為什麼我總看不慣別人。 ทำไมฉันมักจะไม่อาจทนดูคนอื่นได้
 • 公家 [gōng​jiā​] ของหลวง/ของรัฐบาล –> 他們亂花公家的錢。  พวกเขาใช้เงินหลวงอย่างสรุ่ยสุร่าย
 • 認錯 [rèncuò] ยอมรับผิด –> 如果女朋友不認錯,我還堅持她有錯,那就是我的錯。 ถ้าหากแฟนไม่รับผิด ฉันยังยืนยันว่าเขาผิด นั่นก็คือฉันผิด
 • 不錯  [búcuò] ถูกต้อง/ดี/ไม่เลว   –> 日子過得不錯 วันเวลาผ่านไปอย่างไม่ลำบาก
 • 日子 [rìzi]  วันเวลา –> 1.日子過得好 วันเวลาผ่านไปได้ด้วยดี  2.日子過得好快 วันเวลาผ่านไปอย่างสุขสบาย
 • 艱難 [jiānnán] ยากลำบาก –> 日子過得很艱難  วันเวลาผ่านไปอย่างยากลำบาก
 • 千萬 [qiānwàn]  จงอย่า…เด็ดขาด/10ล้าน –> 所以說嘛 [suǒyǐ shuōma] จะว่าไป –> 所以說嘛有錢千萬別存家裡! จะว่าไปมีเงินทางที่ดีอย่าเก็บไว้ในบ้าน
 • 獻花 [xiànhuā] มอบดอกไม้ –> 母親節獻花給媽媽 มอบดอกไม้ให้แม่ในวันแม่
 • 名牌 [míngpái]  ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง –> 1.名牌大學 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2.藍甘杏大學是泰國名牌大學 [Lángānxìngdàxué shì tàiguómíngpáidàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
 • 設計師 [shèjìshī] นักออกแบบ (designer) –> 他是名牌設計師。 เขาเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียง
 • 怨恨 [yuànhèn] โกรธแค้น –> 我怨恨你! ฉันโกรธแค้นเธอ
 • 報告 [bàogào] รายงาน –> 1.這份報告 รายงานฉบับนี้  2.誰能幫我解釋這份報告單?ใครที่สามารถช่วยฉันอธิบายใบรายงานฉบับนี้ได้
 • 早 [zǎo]  เช้า/แต่เนิ่นๆ/นานมาแล้ว –> 1.怎麼不早說。 ทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้  2.這事我早就知道了。 เรื่องนี้ฉันรู้มานานแล้ว
 • 吃香 [chī​xiāng​] ได้รับความนิยมมาก (very popular) –> 1.最吃香的職業 อาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2. 最吃香的專業  สาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
 • 要錢 [yào​qián] ทวนเงิน/ขอเงิน –> ​1.去跟…要錢 ไปทวนเงินกับ… 2.向….要錢 ขอเงินกับ…  3.乞丐老人向學生要錢。ขอทานขอเงินกับนักเรียน
 • 應屆 [yīng​jiè] ปีนี้ –> 1.應屆畢業生 นักศึกษาที่จบปีนี้  2.應屆大學畢業生 นักศึกษามหาวิทยาลัยที่จบปีนี้
 • 終日 [zhōngrì] ตลอดวัน (the whole day) –> 1.我終日忙碌 。ฉันยุ่งตลอดทั้งวัน 2.雨終日不停。ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันไม่หยุด
 • 終年 [zhōngnián] ตลอดปี/สิ้นอายุไข –> 1.西部終年乾旱少雨不利於耕作。 ทุกภาคแห้งแล้งตลอดปี มีฝนเล็กน้อยไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร  2.他於2013年去世,終年90歲。 เขาตายในปี 2013 สิ้นอายุขัยเมื่อ90ปี
 • 終生 [zhōngshēng] ตลอดชีวิต(one’s whole life) –> 我們要終生學習! พวกเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 打掃 [dǎsǎo] เก็บกวาด –> 1.打掃得乾乾淨淨 เก็บกวาดจนสะอาดสะอ้าน 2.同學們把校園打掃得乾乾淨淨。 นักเรียนเก็บกวาดโรงเรียนจนสะอาดสะอ้าน
 • 忙碌 [mánglù] ยุ่ง (be busy) –> 我最近很忙碌。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมาก

ใครที่ชอบคำศัพท์ลักษณะแบบนี้ ขอเสียงหน่อยครับ จะได้ทำออกมาเรื่อยๆ

  6 Responses to “บันทึกภาษาจีน : อ่านไปบ่นไป ตอนที่1”

 1. ชอบคะ ขอบคณนะคะ

 2. ขอบคุณมากครับ ผมกราบขอบพระคุณในความตั้งใจของท่าน ผมพยายามท่องจำคำศัพท์ทุกคำในเวปนี้แม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพระาผมไม่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนเลย แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมรักภาษาจีนเหมือนเจ้าของเวปนี้ ผมไม่รู้จะขอบคุณท่านอย่างไร ท่านคือสุดยอดไอดอลของผมในใจจริงๆ ผมขอกราบงามๆทีเถิด

  • ขอบคุณในคำชมครับ ผมก็เหมือนกับคุณแหละครับที่ต้องใช้ความพยายามในการเรียน แต่เชื่อเถอะครับว่าความพยายามนั้นจะไม่สูญเปล่าหากคุณมีใจรักที่จะเรียน สักวันหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งใจทำก็จะงอกงามเจริญเติมโตในตัวคุณอย่างแน่นอนครับ

 3. ไม่รู้ว่าเจ้าของเวปนี้หน้าตาเป็นเช่นไร แต่ใจของคุณหล่อมาก … ขอบคุณมากจริงๆนะคะ ความมุ่งมั่นเพื่อผู้อื่นของคุณชั่งยิ่งใหญ่ ฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ความรู้มากมายจากเวปของคุณตั้งแต่ตอนปีหนึ่ง ตอนนี้อยู่ปีสามแล้วค่ะ รู้สึกว่าน่าจะเจอเวปนี้ให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำ /// 謝謝您 :))

 4. ขอบคุณครับ ทำต่อเรื่อยๆนะครับ จะติดตาม

 5. ทำได้ดีมาก มีประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!