สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 112011
 

月下独酌 [yuèxiàdúzhuó] “ดื่มเหล้าอย่างเดียวดายใต้แสงจันทร์” เป็นบทกวี แต่งโดย หลี่ไป๋ (李 白)

月 [yuè] เดือน
下 [xià] ล่าง
独 [dú] โดดเดี่ยว
酌 [zhuó]  ริน, ดื่ม

huā jiān yī hú jiǔ dú zhuó wú xiāng qīn
花 间 一 壶 酒, 独 酌 无 相 亲。

jǔ bēi yāo míng yuè duì yǐng chéng sān rén
举 杯 邀 明 月, 对 影 成 三 人。

zàn bàn yuè jì bù jiě yǐn yǐng tú suí wǒ shēn
暂 伴 月 既 不 解 饮, 影 徒 随 我 身,

yuè jiāng yǐng xíng lè xū jí chūn
月 将 影, 行 乐 需 及 春。

wǒ gē yuè pái huái wǒ wǔ yǐng líng luàn
我 歌 月 徘 徊, 我 舞 影 零 乱,

xǐng shí tóng jiāo huān zuì hòu gè fēn sǎn
醒 时 同 交 欢, 醉 后 各 分 散。

yǒng jié wú qíng yóu xiāng qī miǎo yún hàn
永 结 无 情 游, 相 期 邈 云 汉。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!