สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Sep 212014
 

ตัวอักษรจีนบางตัวที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเกิดจากการนำอักษรเดิมที่มีความหมายในตัวของมันเองมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวอักษรใหม่ที่มีความหมายใหม่ แต่ยังแฝงไว้ซึ่งความหมายเดิมของตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นภาษาถิ่น(方言)ค่ะ เช่น

 • 孬 nāo =>不好 แย่/ไม่ดี
 • 奀 ēn => 不大 ผอม/เล็ก
 • 嘦 jiào => 只要 ขอเพียงแต่….
 • 歪 wāi => 不正 เอียง/เบี้ยว/ไม่ตรง
 • 籴 dí =>入米 ซื้อข้าวสารเข้าบ้าน
 • 粜 tiào => 出米 ขายข้าวสารออกไป
 • 蛊 gǔ =>血虫 ชื่อแมลงชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุด
 • 尘 chén => 小土 ฝุ่นละออง
 • 囚 qiú =>口+人 กักขัง/คุมขัง
 • 卡 qiǎ => 上下 แนบ/ติดอยู่ตรงกลาง
 • 尜 gá =>小大小 ชื่อของเล่นเด็กชนิดหนึ่งที่มีหัวและหางเป็นทรงแหลม
 • 瓩 qiānwǎ =>千瓦 กิโลวัตต์
 • 朆 fēn =>曾勿 ไม่เคย
 • 覅 fiào =>要勿 ไม่ต้องการ
 • 尖 jiān=> 小大 แหลม(สื่อความหมายโครงสร้างว่า หัวเล็กร่างใหญ่ ซึ่งก็คือแหลมนั่นเอง)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

  One Response to “ตัวอักษรจีนบางตัวที่มีลักษณะพิเศษ”

 1. อยากทราบคำว่าเกาะกระแส ค่ะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!