สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 022011
 

อาจารย์(ทั้งชายและหญิง) เีรียกว่า 师父 [shīfu]

สามีของอาจารย์ เรียกว่า 师公 [shīgōng]

ภรรยาของอาจารย์ เรียกว่า 师母 [shīmǔ] หรือ 师娘 [shīniáng] หรือ เรียกว่า อาจารย์หญิง หรืออาจารย์แม่

อาจารย์ของอาจารย์ เรียกว่า 祖师爷 [zǔshīyé] หรือ อาจารย์ปู่

ศิษย์พี่ของอาจารย์(ทั้งชายและหญิง) เรียกว่า 师伯 [shībó]

ศิษย์น้องของอาจารย์(ทั้งชายและหญิง) เรียกว่า 师叔 (shīshū) หรือเรียกว่าอาจารย์อา

ลูกศิษย์ เรียกว่า 徒弟 [túdì]

ศิษย์ของศิษย์ เรียกว่า 徒孙 (túsūn)

ศิษย์เอก เรียกว่า 大弟子 (dàdìzǐ) 首徒 [shǒutú]

ศิษย์ก้นกุฏิ เรียกว่า 关门弟子 [guānméndìzǐ]

เ้จ้าสำนัก เรียกว่า 掌门人 [zhǎngménrén]

อ้างอิงข้อมูลจาก: พันทิป โดย จอมยุทธ์โอ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!