สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 222014
 

คำศัพท์หมวดอาวุธ

 • 武器 wǔqì อาวุธ
 • 暗器 ànqì อาวุธลับ
 • 甲 jiǎ เกราะ
 • 剑 jiàn ดาบ/กระบี่
 • 盾 dùn โล่
 • 刀 dāo มีด
 • 枪 qiāng ปืน
 • 矛 máo หอก
 • 戟 jǐ ง้าว
 • 斧 fǔ ขวาน
 • 弹弓 dàngōng หน้าไม้
 • 匕首 bǐshǒu กริช
 • 攮子 nǎngzi กริช
 • 鞭 biān แส้
 • 钢鞭 gānbiān แส้เหล็ก
 • 齿轮 chǐlún กงจักร
 • 锤 chuí ลูกตุ้ม(อาวุธสมัยโบราณ) ,ค้อน
 • 棒 bàng กระบอง
 • 棍 gùn กระบอง
 • 钺 yuè ขวานวงพระจันทร์
 • 钩 gōu ตะขอ
 • 叉 chā สามง่าม
 • 弓 gōng ธนู(เกาทัณฑ์)
 • 箭 jiàn ลูกธนู
 • 戈 gē ชื่ออาวุธชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ
 • 抓 กรงเล็บ
 • 拐棍 guǎigùn ไม้เท้า
 • 胄 zhòu หมวกเกราะ
 • 手榴弹 shǒuliúdàn ระเบิดมือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!