สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 302014
 

คำศัพท์จีน(ที่อ่านได้หลายเสียง) ถ้าหากอ่านผิดเสียง ความหมายจะเปลี่ยนไปค่ะ!

  • 东西 Dōng xī ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก Dōng xi สิ่งของ
  • 大夫 Dài fu หมอ Dà fū ต้าฟู(ตำแหน่งข้าราชการในสมัยโบราณ)
  • 人家 Rén jiā บ้านคน Rén jia(เสียงเบา) คนอื่น,ตัวเอง
  • 好事 hǎo shì เรื่องดีงาม เรื่องมงคล hào shì ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
  • 妻子 qī zi (เสียงเบา) ภรรยา qī zǐ ภรรยาและลูก
  • 转向 zhuànxiàng หลงทิศทาง zhuǎnxiàng เปลี่ยนทิศทาง
  • 倒车 dǎochē ต่อรถ/เปลี่ยนรถ dàochē ถอยรถ
  • 好学 hǎoxué เรียนง่าย hàoxué รักเรียน/ใฝ่เรียน
  • 肚子 Dù zi ท้อง(อวัยวะ) Dǔ zi กระเพาะของสัตว์

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!