สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 222014
 

ความรู้เกี่ยวกับอักษรคำว่า “親” qīn ค่ะ

1) 親耳 qīn ěr ได้ยินกับหูตัวเอง
เช่น

 • 親耳聽到 qīn ěr tīng dào ได้ยินกับหูตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 這事若不是親耳聽到,我真不敢相信.
  zhè shì ruò bùshì qīn ěr tīng dào, wǒ zhēn bù gǎn xiāngxìn
  เรื่องนี้ ถ้าหากไม่ได้ยินมากับหูของตัวเอง ฉันไม่กล้าเชื่อจริงๆ

2) 親眼 qīnyǎn เห็นกับตา ,ด้วยตาของตนเอง
เช่น

 • 親眼看見 qīnyǎn kànjiàn เห็นด้วยตาตนเอง
 • 親眼看到 qīnyǎn kàn dào ได้เห็นด้วยตาตนเอง

ตัวอย่าง

 • 我親眼看見這意外事故。
  wǒ qīnyǎn kànjiàn zhè yìwài shìgù
  ฉันเห็นอุบัติเหตุนี้ด้วยตาตนเอง
 • 我親眼看見他偷了那塊手錶。
  Wǒ qīnyǎn kànjiàn tā tōu le nà kuài shǒubiǎo.
  ฉันเห็นมากับตาว่า เขาขโมยนาฬิกาข้อมือเรือนนั้น

3) 親手 qīnshǒu ด้วยมือของตัวเอง,ลงมือเอง
เช่น

 • 親手做 qīnshǒu zuò ทำเองกับมือ ทำด้วยมือตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 你想吃我親手做的蛋糕嗎?
  nǐ xiǎng chī wǒ qīnshǒu zuò de dàngāo ma?
  คุณอยากทานขนมเค้กที่ฉันทำเองกับมือไหม?

4) 親自 qīnzì ด้วยตัวเอง
เช่น

 • 親自辦理 qīnzì bànlǐ จัดการด้วยตัวเอง
 • 親自參加 qīnzì cānjiā เข้าร่วมด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 他正在親自辦理這件事。
  tā zhèngzài qīnzì bànlǐ zhè jiàn shì
  เขากำลังจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
 • 他親自參加首腦議會。
  tā qīnzì cānjiā shǒunǎo yìhuì
  เขาเข้าร่วมประชุมผู้นำสูงสุดด้วยตนเอง

5) 親口 qīnkǒu พูดเอง(พูดด้วยปากตัวเอง/พูดกับปากตัวเอง)
เช่น

 • 親口說 qīnkǒu shuō พูดกับปากตัวเอง
 • 親口告訴 qīnkǒu gàosu บอกกับปากตัวเอง
 • 親口嘗嘗看 qīnkǒu cháng cháng kàn ลองชิมกับปากตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 我想要你親口說出來。
  wǒ xiǎng yào nǐ qīnkǒu shuō chūlái
  ฉันอยากจะให้คุณพูดออกมากับปากตัวเอง
 • 這消息是他親口告訴我的。
  zhè xiāoxi shì tā qīnkǒu gàosu wǒ de.
  ข่าวนี้ เขาเป็นคนบอกกับฉันด้วยปากของเขาเอง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!